PROZAIZM co to jest
Jak się pisze Prozaizm. Czym jest raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka.

Definicja Prozaizm

Co to znaczy PROZAIZM: wprowadzone do tekstów poetyckich przedmioty językowe, raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka poetyckiego, przynależne na przykład do języka potocznego. Zwykle prozaizmy służące są poprzez autorów świadomie jako środek stylistyczny, por. na przykład w balladzie Mickiewicza: Dziewczyna duby smalone bredzi /A gmin rozumowi bluźni

Definicja Proklityka:
Co to jest proclitica z gr. proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do prozaizm.
Definicja Przydech:
Co to jest zobacz PROTEZA prozaizm.
Definicja Pluralia Tantum:
Co to jest liczbie mnogiej´] - rzeczowniki które ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia mogą być policzalne prozaizm.

Czym jest Prozaizm znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: