PROZAIZM co to jest
Jak się pisze Prozaizm. Czym jest raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka.

Definicja Prozaizm

Co to znaczy PROZAIZM: wprowadzone do tekstów poetyckich przedmioty językowe, raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka poetyckiego, przynależne na przykład do języka potocznego. Zwykle prozaizmy służące są poprzez autorów świadomie jako środek stylistyczny, por. na przykład w balladzie Mickiewicza: Dziewczyna duby smalone bredzi /A gmin rozumowi bluźni

Definicja Profesjonalizm:
Co to jest zajęcie, fach´] - słowo, wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej dziedziny i słownictwo stosowane PROZAIZM.
Definicja Proklityka:
Co to jest proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do lasu; Idę na PROZAIZM.
Definicja Paralelizm:
Co to jest porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja PROZAIZM.

Czym jest Prozaizm znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: