POLSKI PRZEGŁOS co to jest
Jak się pisze Przegłos Polski. Czym jest przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o.

Definicja Przegłos Polski

Co to znaczy PRZEGŁOS POLSKI: historyczny mechanizm fonetyczny, opierający na przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po spółgłoskach miękkich (samogłoski te palatalizowały poprzedzającą je spółgłoskę), a przed twardymi przedniojęzykowymi: t, d, s, z, n, r, f, na przykład świecić - światło, nasienie - nasiona. Przegłos ten charakterystyczny jest dla języków lechickich (czyli polsko-pomorsko-połabskich), w pierwszej kolejności dla j. polskiego. Dlatego także na przykład w języku rosyjskim mamy vera, w czeskim kosteJ, a w polszczyźnie wiara, kościół. Najprawdopodobniej przegłos zachodził w IX, X, a być może jeszcze w XI wieku. Na żywotność tego procesu w X wieku wskazują wyrazy, które pojawiły się w polszczyźnie wspólnie z chrześcijaństwem, por. na przykład Piotr (czes. Petr, z łaciny Petrus), anioł (czes. fanjel, z łaciny angelus). Nie każdą jednak oboczność e;o i e:a możemy potraktować jako przegłos. W j. polskim spotykamy się z takimi przykładami, jak żonie, na sianie, które nie spełniają warunków, w jakich przegłos mógł zachodzić (e znajduje się przed miękkim ń), aczkolwiek niewątpliwie pierwotnie występowały tu samogłoski ´e/e, o czym świadczą wyrazy: siennik, żenić się. W tym wypadku możemy mówić o zjawisku analogii (wyrównania tematów fleksyjnych we wszystkich sytuacjach)

Definicja Pożyczka:
Co to jest zobacz ZAPOŻYCZENIE przegłos polski.
Definicja Przymiotnik:
Co to jest ´właściwość, właściwości - odmienna część mowy, która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk, a również czynności, jeżeli są wyrażone rzeczownikiem. Odpowiada na przegłos polski.
Definicja Półsamogłoski:
Co to jest polszczyźnie j. I), które mają cechy artykulacyjne charakterystyczne dla samogłosek. Nie mogą jednak w odróżnieniu do nich występować w funkcji ośrodka sylaby. Por. sylaba, samogłoski, sposób przegłos polski.

Czym jest Polski Przegłos znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: