POLSKI PRZEGŁOS co to jest
Jak się pisze Przegłos Polski. Czym jest przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o.

Definicja Przegłos Polski

Co to znaczy PRZEGŁOS POLSKI: historyczny mechanizm fonetyczny, opierający na przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po spółgłoskach miękkich (samogłoski te palatalizowały poprzedzającą je spółgłoskę), a przed twardymi przedniojęzykowymi: t, d, s, z, n, r, f, na przykład świecić - światło, nasienie - nasiona. Przegłos ten charakterystyczny jest dla języków lechickich (czyli polsko-pomorsko-połabskich), w pierwszej kolejności dla j. polskiego. Dlatego także na przykład w języku rosyjskim mamy vera, w czeskim kosteJ, a w polszczyźnie wiara, kościół. Najprawdopodobniej przegłos zachodził w IX, X, a być może jeszcze w XI wieku. Na żywotność tego procesu w X wieku wskazują wyrazy, które pojawiły się w polszczyźnie wspólnie z chrześcijaństwem, por. na przykład Piotr (czes. Petr, z łaciny Petrus), anioł (czes. fanjel, z łaciny angelus). Nie każdą jednak oboczność e;o i e:a możemy potraktować jako przegłos. W j. polskim spotykamy się z takimi przykładami, jak żonie, na sianie, które nie spełniają warunków, w jakich przegłos mógł zachodzić (e znajduje się przed miękkim ń), aczkolwiek niewątpliwie pierwotnie występowały tu samogłoski ´e/e, o czym świadczą wyrazy: siennik, żenić się. W tym wypadku możemy mówić o zjawisku analogii (wyrównania tematów fleksyjnych we wszystkich sytuacjach)

Definicja Potocyzm:
Co to jest zobacz KOLOKWIALIZM przegłos polski.
Definicja Peryfraza:
Co to jest ´omówienie´] - polski odpowiednik: omówienie. Zabieg językowy, figura retoryczna, polegająca na zastąpieniu nazwy prostej - wskazującej na jakiś element, cechę, czynność - rozbudowanym opisem. Bywa przegłos polski.
Definicja Palatalizacja:
Co to jest z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a przegłos polski.

Czym jest Polski Przegłos znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: