PRZEJĘZYCZENIE co to jest
Jak się pisze Przejęzyczenie. Czym jest przykład w czasie szybkiego relacjonowania jakiegoś.

Definicja Przejęzyczenie

Co to znaczy PRZEJĘZYCZENIE: pomyłka językowa, powstała zwykle poprzez nieuwagę (na przykład w czasie szybkiego relacjonowania jakiegoś wydarzenia). Może przybierać kilka postaci. Najczęściej bazuje na antycypacji, a więc przedwczesnym wymówieniu głosek, sylab i tak dalej, ((na przykład intanacja (zamiast: intonacja) albo perseweracji, a więc powtórzeniu głoski, sylaby, wyrazów, użytych już przedtem, (((na przykład wybiegliśmy z wysela (zamiast: wybiegliśmy z wesela). Przejęzyczenia mogą mieć także charakter metatezy, a więc przestawienia, ((((na przykład części słów, por. Uważaj, na tego psa, kopy dziura (tzn. Uważaj na tego psa, kopie dziury) i kontaminacji, por. (((((na przykład postęp literatury ( postęp/rozrost literatury). Przejęzyczenia charakterystyczne są dla języka mówionego, a mówiący zwykle zauważa popełniony błąd i stara się go poprawić

Definicja Prefiks:
Co to jest zobacz AFIKS przejęzyczenie.
Definicja Półsamogłoski:
Co to jest polszczyźnie j. I), które mają cechy artykulacyjne charakterystyczne dla samogłosek. Nie mogą jednak w odróżnieniu do nich występować w funkcji ośrodka sylaby. Por. sylaba, samogłoski, sposób przejęzyczenie.
Definicja Przypadek:
Co to jest kategoria, charakterystyczna dla odmiany rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części zaimków i liczebników. Wskazuje na funkcje składniowe, jakie pełnią te wyrazy w zdaniu. Do przejęzyczenie.

Czym jest Przejęzyczenie znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: