PRZESTAWKA co to jest
Jak się pisze Przestawka. Czym jest historyczny, który polegał na przestawieniu w językach.

Definicja Przestawka

Co to znaczy PRZESTAWKA: [od czasownika przestawiać - odmiennie: metateza. Mechanizm historyczny, który polegał na przestawieniu w językach słowiańskich kolejności głosek. Takim przestawieniom ulegały ekipy: al, ar, er, el, jeśli znalazły się w śródgłosie pomiędzy dwiema spółgłoskami. Wskutek tego procesu na przykład prasłowiański rzeczownik *melko zamienił się w j. polskim na mleko, prasłowiański *gardt w gród, *berza w brzoza i tak dalej Metateza zachodziła w epoce rozpadu prasłowiańszczyzny, dlatego także w różnych językach słowiańskich mechanizm ten przebiegał nieco odmiennie, por. na przykład czes. hrad, roś. gorod (gród). Przestawce ulegały także ekipy nagłosowe: ar, al, por. na przykład poi. robić (prasłowiańskie *arbiti) i niem. arbeitea

Definicja Polonizm:
Co to jest fr. polonisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych sąsiadów, tzn. w języku białoruskim (na PRZESTAWKA.
Definicja Performatyw:
Co to jest zobacz AKT MOWY PRZESTAWKA.
Definicja Przymiotnik:
Co to jest właściwości - odmienna część mowy, która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk, a również czynności, jeżeli są wyrażone rzeczownikiem. Odpowiada na pytania: jaki PRZESTAWKA.

Czym jest Przestawka znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: