PRZYMIOTNIK co to jest
Jak się pisze Przymiotnik. Czym jest która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin.

Definicja Przymiotnik

Co to znaczy PRZYMIOTNIK: [od przymiot ´właściwość, właściwości - odmienna część mowy, która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk, a również czynności, jeżeli są wyrażone rzeczownikiem. Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? Przymiotniki mogą być nazwami cech jakościowych (na przykład koloru, kształtu), jakie przypisujemy przedmiotom, osobom, jak ((na przykład wysoki, szeroki, biały, grzeczny- wówczas nazywane są przymiotnikami jakościowymi. Mogą także oznaczać właściwości określanego przedmiotu z racji na jego relacja do innego przedmiotu, (((na przykład drewniany stół ´stół zrobiony z drewna´; kanciasty stół ´stół mający kanty´. Charakteryzują także elementy przez odniesienie do czynności, stanu, ((((na przykład jadalny grzyb ´grzyb, który możemy jeść´; szkodliwe czynniki ´czynniki, które szkodzą´. Odmieniają się poprzez przypadki, liczby i rodzaje, a ich formy fleksyjne zależą od rzeczownika, który określają. Należy pamiętać, iż przymiotniki w liczbie pojedynczej odmieniają się poprzez rodzaj męski, kobiecy, nijaki, a w liczbie mnogiej - rodzaj męskoosobowy i nie-męskoosobowy( rodzaj gramatyczny). Tylko wybrane z nich - pochodzenia obcego - nie odmieniają się w ogóle, por. (((((na przykład khaki, bordo. W polszczyźnie istnieje ponadto ekipa przymiotników, które występują tylko w mianowniku liczby pojedynczej, rodzaju męskiego z końcówką zerową (kontent, rad), a w r. żeńskim i nijakim - z końcówką -a, -e, i w liczbie mnogiej w r. męskoosobowym i nie-męskoosobowym, podobnie jak inne przymiotniki z końcówkami -i, -e. Do tej ekipy należy także zaliczyć przymiotniki w tak zwany formach krótkich typu wesół, zdrów, które mają odpowiedniki długie: wesoły, zdrowy. Przymiotniki jakościowe podlegają stopniowaniu ( ((((((na przykład wysoki, wyższy, najwyższy). Kluczową funkcją przymiotnika w zdaniu jest funkcja przydawki, ( (((((((na przykład Patrzę na czarnego kota. Może także być orzecznikiem w orzeczeniu imiennym, ( ((((((((na przykład On jest zwyczajnie wspaniały

Definicja Palatalizacja:
Co to jest z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a przymiotnik.
Definicja Pleonazm:
Co to jest ´nadmiar´] - wyrażenie, którego człony powtarzają tę samą treść. Z punktu widzenia poprawności językowej bywają traktowane jako błędy językowe, o ile wynikają z przypadkowych niezręczności albo z przymiotnik.
Definicja Proteza:
Co to jest ´uzupełnienie, bonus´] - bardzo popularne w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w nagłosie wyrazu) poprzez uzupełnienie o dodatkowy obiekt fonetyczny. W mniemaniu użytkowników przymiotnik.

Czym jest Przymiotnik znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: