PRZYPADEK co to jest
Jak się pisze Przypadek. Czym jest rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części.

Definicja Przypadek

Co to znaczy PRZYPADEK: morfologiczna kategoria, charakterystyczna dla odmiany rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części zaimków i liczebników. Wskazuje na funkcje składniowe, jakie pełnią te wyrazy w zdaniu. Do każdego przypadka (z wyjątkiem wołacza) zadajemy pytania, wspomagające jego identyfikację. W j. polskim mamy siedem przypadków dla liczby pojedynczej i liczby mnogiej. To są: mianownik kto? co? dopełniacz kogo? czego? celownik komu? czemu? biernik kogo? co? narzędnik (z) kim? czym? miejscownik (o) kim? czym? wołacz ! W klasycznej łacinie występuje sześć przypadków: nominativus, genetivus, datiyus, accusativus, vocativus, ablativus. Liczba przypadków w językach fleksyjnych jest bardzo różna, na przykład w języku fińskim mamy 15, w węgierskim 17, a w języku niemieckim pozostały jedynie cztery przypadki (nie mniej jednak odmianie podlega w zasadzie rodzajnik, a nie rzeczownik i przymiotnik). O tym, w jakim przypadku występuje dany słowo, informuje w j. polskim końcówka. Jednak z racji na to, iż taka sama końcówka może pojawić się w różnych sytuacjach ( na przykład forma celownika i miejscownika rzeczownika kobieta jest taka sama - kobiecie), należy określać słowo zawsze w kontekście. Np. w zdaniu Zrobił zadanie domowe - rzeczownik występuje w bierniku, gdyż kontekst wymaga postawienia pytania biernikowego - kogo? co? Odmianę wyrazu poprzez przypadki tytułujemy deklinacją

Definicja Pytanie Retoryczne:
Co to jest składniowa posiadająca oficjalne wyróżniki pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol interpunkcyjny ? ). Jest różna od pytania właściwego tym, iż nie wymaga odpowiedzi w formie zdania przypadek.
Definicja Profesjonalizm:
Co to jest ´stałe zajęcie, fach´] - słowo, wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej dziedziny i słownictwo stosowane przypadek.
Definicja Paralelizm:
Co to jest ´kolekcja, porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa przypadek.

Czym jest Przypadek znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: