PRZYPADEK co to jest
Jak się pisze Przypadek. Czym jest rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części.

Definicja Przypadek

Co to znaczy PRZYPADEK: morfologiczna kategoria, charakterystyczna dla odmiany rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części zaimków i liczebników. Wskazuje na funkcje składniowe, jakie pełnią te wyrazy w zdaniu. Do każdego przypadka (z wyjątkiem wołacza) zadajemy pytania, wspomagające jego identyfikację. W j. polskim mamy siedem przypadków dla liczby pojedynczej i liczby mnogiej. To są: mianownik kto? co? dopełniacz kogo? czego? celownik komu? czemu? biernik kogo? co? narzędnik (z) kim? czym? miejscownik (o) kim? czym? wołacz ! W klasycznej łacinie występuje sześć przypadków: nominativus, genetivus, datiyus, accusativus, vocativus, ablativus. Liczba przypadków w językach fleksyjnych jest bardzo różna, na przykład w języku fińskim mamy 15, w węgierskim 17, a w języku niemieckim pozostały jedynie cztery przypadki (nie mniej jednak odmianie podlega w zasadzie rodzajnik, a nie rzeczownik i przymiotnik). O tym, w jakim przypadku występuje dany słowo, informuje w j. polskim końcówka. Jednak z racji na to, iż taka sama końcówka może pojawić się w różnych sytuacjach ( na przykład forma celownika i miejscownika rzeczownika kobieta jest taka sama - kobiecie), należy określać słowo zawsze w kontekście. Np. w zdaniu Zrobił zadanie domowe - rzeczownik występuje w bierniku, gdyż kontekst wymaga postawienia pytania biernikowego - kogo? co? Odmianę wyrazu poprzez przypadki tytułujemy deklinacją

Definicja Przydech:
Co to jest zobacz PROTEZA PRZYPADEK.
Definicja Proteza:
Co to jest ´uzupełnienie, bonus´] - bardzo popularne w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w nagłosie wyrazu) poprzez uzupełnienie o dodatkowy obiekt fonetyczny. W mniemaniu użytkowników PRZYPADEK.
Definicja Przegłos Polski:
Co to jest fonetyczny, opierający na przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po spółgłoskach miękkich (samogłoski te PRZYPADEK.

Czym jest Przypadek znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: