PSYCHOLINGWTYKA co to jest
Jak się pisze Psycholingwistyka. Czym jest się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących.

Definicja Psycholingwistyka

Co to znaczy PSYCHOLINGWISTYKA: stoi na pograniczu psychologii i językoznawstwa. Zajmuje się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących używaniu języka. W pierwszej kolejności mechanizmów związanych z nabywaniem języka: zarówno pierwszego języka ojczystego, jak i uczenia się języków obcych. Poszukuje tak zwany uniwersaliów językowych, a więc cech wspólnych wszystkim językom świata, wynikających ze stosunków zachodzących pomiędzy językiem a myśleniem. Bada widoczne w języku metody postrzegania i porządkowania zjawisk rzeczywistości. Należą do nich mechanizmy kategoryzacyjne, opierające na wyodrębnianiu grup bytów, które umysł człowieka układa wg odpowiedniej hierarchii, na przykład rodzaj najbliższy + nazwa gatunkowa (słoń to ´zwierzę z długą trąbą´; a rektor to ´człowiek, który stoi na czele uniwersytetu´), a również posługiwanie się tak zwany prototypami, które mają stanowić idealny egzemplarz odpowiedniego elementu rzeczywistości, na przykład gatunku (wróbel ma być najwspanialszym, prototypowym egzemplarzem ptaka). Psycholingwistyka koncentruje się zatem na opisie mechanizmów poznawczych człowieka. W tym sensie leży u podstaw o*- językoznawstwa kognitywnego

Definicja Polonizm:
Co to jest fr. polonisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych sąsiadów, tzn. w języku białoruskim (na PSYCHOLINGWISTYKA.
Definicja Pole Znaczeniowe:
Co to jest zestaw wyrazów powiązanych przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2). Koncepcja pola znaczeniowego związana jest ze PSYCHOLINGWISTYKA.
Definicja Przyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS PSYCHOLINGWISTYKA.

Czym jest Psycholingwistyka znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: