RETORYCZNE PYTANIE co to jest
Jak się pisze Pytanie Retoryczne. Czym jest pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol.

Definicja Pytanie Retoryczne

Co to znaczy PYTANIE RETORYCZNE: konstrukcja składniowa posiadająca oficjalne wyróżniki pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol interpunkcyjny "?"). Jest różna od pytania właściwego tym, iż nie wymaga odpowiedzi w formie zdania orzekającego czy oznajmienia. Zakłada gdyż, iż odpowiedź jest oczywista: przecząca po pytaniu twierdzącym: Czyś ty się na rozum z kimś pozamieniał?, twierdząca po zaprzeczonym: Więc nie będziesz mnie słuchał? Pytanie retoryczne bardzo regularnie używane jest w przemówieniach czy innych tekstach perswazyjnych, a również w poezji. Jego funkcją bywa zwykle nadawanie wypowiedzi silniejszego emocjonalnego tonu: Więc mamy zaprzedać własną ojczyznę?

Definicja Przestawka:
Co to jest przestawiać - odmiennie: metateza. Mechanizm historyczny, który polegał na przestawieniu w językach słowiańskich kolejności głosek. Takim przestawieniom ulegały ekipy: al, ar, er, el, jeśli znalazły pytanie retoryczne.
Definicja Postfiks:
Co to jest zobacz AFIKS pytanie retoryczne.
Definicja Przejęzyczenie:
Co to jest powstała zwykle poprzez nieuwagę (na przykład w czasie szybkiego relacjonowania jakiegoś wydarzenia). Może przybierać kilka postaci. Najczęściej bazuje na antycypacji, a więc przedwczesnym wymówieniu pytanie retoryczne.

Czym jest Retoryczne Pytanie znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: