RETORYCZNE PYTANIE co to jest
Jak się pisze Pytanie Retoryczne. Czym jest pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol.

Definicja Pytanie Retoryczne

Co to znaczy PYTANIE RETORYCZNE: konstrukcja składniowa posiadająca oficjalne wyróżniki pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol interpunkcyjny "?"). Jest różna od pytania właściwego tym, iż nie wymaga odpowiedzi w formie zdania orzekającego czy oznajmienia. Zakłada gdyż, iż odpowiedź jest oczywista: przecząca po pytaniu twierdzącym: Czyś ty się na rozum z kimś pozamieniał?, twierdząca po zaprzeczonym: Więc nie będziesz mnie słuchał? Pytanie retoryczne bardzo regularnie używane jest w przemówieniach czy innych tekstach perswazyjnych, a również w poezji. Jego funkcją bywa zwykle nadawanie wypowiedzi silniejszego emocjonalnego tonu: Więc mamy zaprzedać własną ojczyznę?

Definicja Przegłos Polski:
Co to jest fonetyczny, opierający na przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po spółgłoskach miękkich (samogłoski te PYTANIE RETORYCZNE.
Definicja Pluralis Maiestaticus:
Co to jest mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach PYTANIE RETORYCZNE.
Definicja Palatalizacja:
Co to jest palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a również PYTANIE RETORYCZNE.

Czym jest Retoryczne Pytanie znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: