REGIONALIZM co to jest
Jak się pisze Regionalizm. Czym jest posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na.

Definicja Regionalizm

Co to znaczy REGIONALIZM: właściwość mówionego i pisanego języka ludzi wykształconych, posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na obszarze większym niż region jednej gwary, dialektu i posiadających w swym języku cechy charakterystyczne dla tego obszaru. Regionalizmy rzadziej dotyczą cech systemowych języka: fonetycznych czy nawet fleksyjnych. Wyjątkowo należą do nich fonetyka międzywyrazowa, wymowa wargowych miękkich synchroniczna bądź asynchroniczna ( wargowe miękkie spółgłoski - wymowa), intonacja Kresów wschodnich, wileńskie zmiękczenia zwane s´ledz´ikowaniem: s´c´elic´ ´ścielić´. Regionalizmy dotyczą raczej słownictwa. Warszawski twarożek to poznański gzik, mazowiecka napoleonka to małopolska krę-mówka. Podobnie w Małopolsce ściera się prochy, wychodzi na pole, je borówki, a w Wielkopolsce wyciera się kurze, wychodzi na dwór, je jagody. Możliwe są również regionalne warianty słowotwórcze: beret - beretka, pepitko - pepitka, kurczę - kurczak

Definicja Rodzina Wyrazów:
Co to jest gdzie można wyodrębnić jeden rdzeń, pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów składają się wyrazy pokrewne. W niektórych słowach pokrewnych wspólny dla rodziny rdzeń jest łatwy do regionalizm.
Definicja Rzeczowniki Odsłowne:
Co to jest znaczyło ´czasownik´, z z łaciny verbum ´[[wyraz, czasownika - często tworzone derywaty odczasownikowe o znaczeniu nazw czynności i stanów. Rzeczowniki te tworzone są prawie od wszystkich czasowników regionalizm.
Definicja Rusycyzm:
Co to jest ´rosyjski´] -słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzące z języka rosyjskiego, na przykład kibitka, robotny ´pracowity´, sputnik, okazywać pomoc (zamiast poi. nieść regionalizm.

Czym jest Regionalizm znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: