REGIONALIZM co to jest
Jak się pisze Regionalizm. Czym jest posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na.

Definicja Regionalizm

Co to znaczy REGIONALIZM: właściwość mówionego i pisanego języka ludzi wykształconych, posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na obszarze większym niż region jednej gwary, dialektu i posiadających w swym języku cechy charakterystyczne dla tego obszaru. Regionalizmy rzadziej dotyczą cech systemowych języka: fonetycznych czy nawet fleksyjnych. Wyjątkowo należą do nich fonetyka międzywyrazowa, wymowa wargowych miękkich synchroniczna bądź asynchroniczna ( wargowe miękkie spółgłoski - wymowa), intonacja Kresów wschodnich, wileńskie zmiękczenia zwane s´ledz´ikowaniem: s´c´elic´ ´ścielić´. Regionalizmy dotyczą raczej słownictwa. Warszawski twarożek to poznański gzik, mazowiecka napoleonka to małopolska krę-mówka. Podobnie w Małopolsce ściera się prochy, wychodzi na pole, je borówki, a w Wielkopolsce wyciera się kurze, wychodzi na dwór, je jagody. Możliwe są również regionalne warianty słowotwórcze: beret - beretka, pepitko - pepitka, kurczę - kurczak

Definicja Replika:
Co to jest zobacz KALKA regionalizm.
Definicja Retoryka:
Co to jest rhetońke ´sztuka wymowy´] - sztuka wymowy: pięknego, skutecznego przemawiania, także sztuka argumentacji. W tym znaczeniu znana już od starożytności, od czasów Platona, Arystotelesa. Współcześnie regionalizm.
Definicja Rodzaj Gramatyczny:
Co to jest gramatyczna, która dotyczy wszystkich odmiennych części mowy, czyli rzeczowników, przymiotników, czasowników, odmiennych zaimków, liczebników. Każdy rzeczownik jest określony co do rodzaju regionalizm.

Czym jest Regionalizm znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: