RETORYKA co to jest
Jak się pisze Retoryka. Czym jest pięknego, skutecznego przemawiania, także sztuka argumentacji. W.

Definicja Retoryka

Co to znaczy RETORYKA: [gr. techne rhetońke ´sztuka wymowy´] - sztuka wymowy: pięknego, skutecznego przemawiania, także sztuka argumentacji. W tym znaczeniu znana już od starożytności, od czasów Platona, Arystotelesa. Współcześnie termin ten znaczy także teoretyczną i praktyczną naukę zasad sprawnego mówienia, zdolności wykorzystania odpowiednich środków stylistycznych, szczególnego metody organizacji tekstu, umiejętnego argumentowania

Definicja Równoważnik Zdania:
Co to jest zdania, zastępuje je´] - odmiennie: oznajmienie. Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika, na przykład Kto tam?; Gol! Równoważniki zdań powstają regularnie poprzez opuszczenie formy retoryka.
Definicja Regionalizm:
Co to jest mówionego i pisanego języka ludzi wykształconych, posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na obszarze większym niż region jednej gwary, dialektu i posiadających w swym języku cechy retoryka.
Definicja Rusycyzm:
Co to jest ´rosyjski´] -słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzące z języka rosyjskiego, na przykład kibitka, robotny ´pracowity´, sputnik, okazywać pomoc (zamiast poi. nieść retoryka.

Czym jest Retoryka znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: