RUTENIZM co to jest
Jak się pisze Rutenizm. Czym jest wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy.

Definicja Rutenizm

Co to znaczy RUTENIZM: [nłac. ruthenus ´ruski´] - odmiennie: ukrainizm. Słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języków ruskich, w pierwszej kolejności języka staroukraińskiego: chata, znachor, hodować, hołota, harować, rubież, odzież. Rutenizmy przenikały do ogólnego j. polskiego w pierwszej kolejności za pośrednictwem polszczyzny kresowej już od XIV, XV wieku. Sporą rolę odegrała w tym wypadku polonizująca się szlachta ruska. Do utrwalenia się rutenizmów w j. polskim w momencie międzywojennym przyczyniły się niewątpliwie dwa istotne ośrodki - Lwów i Wilno. Możemy mówić nie tylko o zapożyczeniach wyrazów albo zwrotów, wyrażeń, lecz również pewnych cech fonetycznych. Za rutenizmy fonetyczne uznaje się na przykład przeciąganie samogłosek akcentowanych, zredukowanie nieakcentowanych. Od rutenizmów należy odróżnić rusycyzmy

Definicja Rzeczownik:
Co to jest mowy, nazywająca osoby, zwierzęta, rzeczy, definicje i tak dalej i odmieniająca się poprzez przypadki i liczby. Z racji na odniesienie do rzeczywistości rzeczowniki dzielimy na nazwy swoje, na rutenizm.
Definicja Rzeczowniki Odsłowne:
Co to jest znaczyło ´czasownik´, z z łaciny verbum ´[[wyraz, czasownika - często tworzone derywaty odczasownikowe o znaczeniu nazw czynności i stanów. Rzeczowniki te tworzone są prawie od wszystkich czasowników rutenizm.
Definicja Rodzina J Ęzykowa:
Co to jest zobacz Regulacja JĘZYKÓW rutenizm.

Czym jest Rutenizm znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: