RUTENIZM co to jest
Jak się pisze Rutenizm. Czym jest wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy.

Definicja Rutenizm

Co to znaczy RUTENIZM: [nłac. ruthenus ´ruski´] - odmiennie: ukrainizm. Słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języków ruskich, w pierwszej kolejności języka staroukraińskiego: chata, znachor, hodować, hołota, harować, rubież, odzież. Rutenizmy przenikały do ogólnego j. polskiego w pierwszej kolejności za pośrednictwem polszczyzny kresowej już od XIV, XV wieku. Sporą rolę odegrała w tym wypadku polonizująca się szlachta ruska. Do utrwalenia się rutenizmów w j. polskim w momencie międzywojennym przyczyniły się niewątpliwie dwa istotne ośrodki - Lwów i Wilno. Możemy mówić nie tylko o zapożyczeniach wyrazów albo zwrotów, wyrażeń, lecz również pewnych cech fonetycznych. Za rutenizmy fonetyczne uznaje się na przykład przeciąganie samogłosek akcentowanych, zredukowanie nieakcentowanych. Od rutenizmów należy odróżnić rusycyzmy

Definicja Rodzaj Gramatyczny:
Co to jest gramatyczna, która dotyczy wszystkich odmiennych części mowy, czyli rzeczowników, przymiotników, czasowników, odmiennych zaimków, liczebników. Każdy rzeczownik jest określony co do rodzaju rutenizm.
Definicja Rusycyzm:
Co to jest ´rosyjski´] -słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzące z języka rosyjskiego, na przykład kibitka, robotny ´pracowity´, sputnik, okazywać pomoc (zamiast poi. nieść rutenizm.
Definicja Rzeczownikowe Formy Przymiotników:
Co to jest mianownika przymiotników (również imiesłowów przymiotnikowych) rodzaju męskiego z końcówką zerową. Chodzi o formy typu: zdrów, wesół, ciekaw. To są pozostałości po dawnej odmianie. W języku rutenizm.

Czym jest Rutenizm znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: