Krzyżówka SŁOWOTWÓRSTWO co to jest
Jak się pisze Słowotwórstwo. Czym jest się opisem mechanizmów tworzenia w danym języku nowych słów co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja SŁOWOTWÓRSTWO

Co to znaczy SŁOWOTWÓRSTWO: dział edukacji o języku, a dokładniej morfologii zajmujący się opisem mechanizmów tworzenia w danym języku nowych słów. W j. polskim istnieje kilka sposobów budowania ( derywacji) nowych wyrazów, a więc tworzenia wyrazów pochodnych od wyrazów podstawowych. Najczęściej do tak zwany podstawy słowotwórczej dodaje się morfem słowotwórczy - formant, który w jakiś sposób wymienia znaczenie starego wyrazu. Może to być zmiana bardzo spora: kiedy na przykład do wyrazu podstawowego wiatr ´zdarzenie atmosferyczne´ dodamy przyrostek -ak i powstaje wiatrak ´budynek´; kiedy do bić ´uderzać´ dodamy przedrostek za- i powstaje zabić ´wywołać śmierć´. Może być mniejsza: gdy tylko zmodyfikujemy znaczenie podjeść to wciąż ´jeść´, lecz ´trochę´, nauczy-cie-lka, to ´nauczyciel kobieta´, a prze-śliczny, to ´śliczny´, tyle iż ´bardzo´. Można także tworzyć nowe słowa, nie po to, tak aby zamieniać ich znaczenie, lecz po to, aby zmienić ich funkcję w zdaniu, a więc zwyczajnie część mowy, por. na przykład Bieganie to ulubione zajęcie Janka; Janek lubi biegać (biega-nie). Słowotwórstwo wprowadza również porządek w opisie nowo stworzonych wyrazów i układa je w znaczeniowe kategorie słowotwórcze, a również określa produktywność formantów i ich funkcje. Pewne for-manty służą na przykład do zbudowania nazw wykonawców czynności: -acz ] palacz, -arz ] malarz, inne nazw miejsc: -amia ] palarnia, kawiarnia; -alnia ] bawialnia, pralnia. Niemniej jednak przewarzająca część formantów jest wielofunkcyjna, por. na przykład -ak, który może tworzyć nazwy narzędzi - pisak, nazwy istot młodych - cielak, wykonawców czynności - rybak. Poza opisem współczesnych formacji słowotwórstwo zajmuje się również dawnymi metodami tworzenia słów. Wtedy nazywa się słowotwórstwem historycznym

Co znaczy Spółgłoski D¬Więczne:
Porównanie zobacz D¬WIĘCZNOŚĆ słowotwórstwo co znaczy.
Krzyżówka Szereg:
Dlaczego albo więcej składników zdania, będących wobec siebie w relacji współrzędnym. Mogą łączyć się ze sobą bezspójnikowo albo dzięki charakterystycznych spójników współrzędnych. Z racji na rodzaj relacji słowotwórstwo krzyżówka.
Co to jest SiˇKanie:
Jak lepiej zobacz JABŁONKOWANIE słowotwórstwo co to jest.
Słownik Spółgłoski Boczne:
Kiedy zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI słowotwórstwo słownik.

Czym jest Słowotwórstwo znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: