SOCJOLEKT co to jest
Jak się pisze Socjolekt. Czym jest termin na nazwanie społecznie uwarunkowanych odmian języka.

Definicja SOCJOLEKT

Co to znaczy SOCJOLEKT: [z łaciny socio + gr. leksis ´mowa´] - najogólniejszy termin na nazwanie społecznie uwarunkowanych odmian języka narodowego, a więc odmian środowiskowych. Dotyczy języka takich grup socjalnych, które są połączone jakimś rodzajem więzi. Bywa zastępowany terminami: -^ gwara środowiskowa, argot, żargon, slang. Socjolekty mają starą tradycję. W Polsce wskazuje się na pierwszy zapis socjolektu (flisaków) w XVI-wiecznym tekście Sebastiana Klonowica pt. Flis. Funkcjonowanie socjolektów ogranicza się do komunikacji indywidualnej lub do ekipy o wyraźnie ograniczonym zasięgu. Ograniczenie może dotyczyć kontaktów towarzyskich, środowisk rówieśniczych, grup zawodowych. Każdy człowiek jest nosicielem najprawdopodobniej kilku socjolektów. Student medycyny, uprawiający żeglarstwo i należący do subkultury punków, będzie wiedział, co znaczą należące do tych socjolektów wyrażenia: pacjent nie idzie na ten lek ´jego stan nie poprawia się po wykorzystaniu tego leku´; fordewind ´wiatr od tyłu´; glany ´buty wiązane, za kostkę´

Definicja Styl Artystyczny:
Co to jest zobacz STYLE FUNKCJONALNE socjolekt co to jest.
Definicja Spółgłoski D¬Więczne:
Co to jest zobacz D¬WIĘCZNOŚĆ socjolekt definicja.
Definicja Strona:
Co to jest gramatyczna czasownika, dzięki której ustala się relacja pomiędzy wykonawcą czynności a przedmiotem tej czynności. Wyróżniamy trzy strony czasownika: czynną, bierną i zwrotną. W strome czynnej główną socjolekt co znaczy.
Definicja Singularia Tantum:
Co to jest liczbie pojedynczej´] - rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej. Brak liczby mnogiej w niektórych rzeczownikach jest uzasadniony znaczeniowo. Rzeczowniki abstrakcyjne gdyż takie, jak na przykład socjolekt słownik.

Czym jest Socjolekt znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: