TEKSTU SPÓJNOŚĆ co to jest
Jak się pisze Spójność Tekstu. Czym jest tekstem sformułowanym poprzez jedną osobę. (...) nie.

Definicja Spójność Tekstu

Co to znaczy SPÓJNOŚĆ TEKSTU: "tekst spójny opiera się na trzech "jednościach". Jest tekstem sformułowanym poprzez jedną osobę. (...) nie (...) musi być sformułowany poprzez jednostkę w sensie biologicznym. Idzie o tę jedność, która wynika z możliwości utożsamienia wszystkich "ja" ram modalnych tekstu. Jest tekstem adresowanym do jednego odbiorcy. Ów jeden odbiorca nie musi być jedną osobą. Jest jednym odbiorcą w sensie pewnego obowiązującego typu wiedzy (...). Tekst musi być tak zbudowany, aby treść wszystkich zdań, które się nań składają, dawała w skutku opis jednego przedmiotu, opowieść o jednym przedmiocie albo rozumowanie dowodzące jednej tezy" (M.R. Mayenowa, w: O spójności tekstu). O spójności tekstu decydują więc: semantyczne powiązanie treściowych składników tekstu (koherencja) i oficjalne powiązanie powierzchniowych składników tekstu (kohezja). Utrzymanie takiej spójności w płaszczyźnie semantycznej jest możliwe dzięki odpowiedniej strukturze tematyczno-rematycznej tekstu. Chodzi o to, aby każde następne zdanie zawierało nawiązanie do informacji, która była zawarta w zdaniach poprzedzających. W praktyce budowania tekstu uzyskuje się ją poprzez wykorzystanie odpowiednich wyznaczników zespolenia, spójników: Janek kupił ciasto, gdyż wieczorem przychodzili do niego goście; zaimków anaforycznych ( anafora): Janek całe lato żeglował na Mazurach. To był dla niego zawsze idealny sposób na spędzanie wakacji; synonimów: W pokoju stała choinka. Drzewko sięgało do sufitu

Definicja Stopniowanie:
Co to jest gramatyczna części przymiotników i przysłówków, która służy do wyrażania stopnia natężenia cechy. Prawie wszystkie jednak przymiotniki i przysłówki stopniują się, bo prawie wszystkie oznaczają cechy spójność tekstu.
Definicja Substantywizacja:
Co to jest substantivum ´rzeczownika - użycie części owy innej niż rzeczownik w funkcji rzeczownikowej. Najczęściej spotykamy się z substantywizacją przymiotnika, a więc jego przekształceniem w rzeczownik spójność tekstu.
Definicja Synkretyzm:
Co to jest różnych sytuacjach identycznych końcówek. I tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same końcówki w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, por. na przykład Widzę kota (biernik); Nie spójność tekstu.

Czym jest Tekstu Spójność znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: