SPÓŁGŁOSKI co to jest
Jak się pisze Spółgłoski. Czym jest głosowym dochodzi do stworzenia zwarcia albo szczeliny. Ich.

Definicja Spółgłoski

Co to znaczy SPÓŁGŁOSKI: dźwięki mowy, w trakcie artykulacji których w kanale głosowym dochodzi do stworzenia zwarcia albo szczeliny. Ich nazwa wskazuje, iż w odróżnieniu do samogłosek nie mogą być samodzielnie wymawiane, bez wsparcia dodatkowym ruchem artykulacyjnym. Próba dłuższego wymawiania na przykład b, t, d pokazuje, iż spółgłosce musi ostatecznie towarzyszyć otwarcie kanału głosowego bliskie warunkom wymawiania samogłoski (byyy..., tyyy...). Charakterystyka spółgłosek zależy od udziału w ich artykulacji wiązadeł głosowych ( dźwięczność), stopnia zbliżenia narządów mowy ( sposób artykulacji) i miejsca ich artykulacji w jamie ustnej. Zobacz Głoski polskie, tabela na str. 238)

Definicja Socjolingwistyka:
Co to jest stojąca na pograniczu socjologii i lingwistyki. W obszarze jej zainteresowań leży badanie języków różnych grup socjalnych. Socjolingwistyka rozumie język jako twór złożony. Składają się nań różne spółgłoski.
Definicja Stylizacja:
Co to jest opierający na nadaniu wypowiedzi cech językowych charakterystycznych dla odpowiedniego stylu lub odmiany języka. Może być służąca w poezji w celu uzyskania efektu wiarygodności wypowiedzi lub dla spółgłoski.
Definicja Supletywizm:
Co to jest form fleksyjnych wyrazu w oparciu o różne tematy fleksyjne, które zwane są tematami supletywnymi. Supletywizm może być zupełny, wówczas tematy fleksyjne jednego wyrazu są kompletnie różne, na spółgłoski.

Czym jest Spółgłoski znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: