JĘZYKOZNAWCZA STATYSTYKA co to jest
Jak się pisze Statystyka Językoznawcza. Czym jest tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów.

Definicja STATYSTYKA JĘZYKOZNAWCZA

Co to znaczy STATYSTYKA JĘZYKOZNAWCZA: badanie frekwencji, jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w dialektach. Regularnie używa się ich do odkrywania tak zwany słów-kluczy u jednego autora, które mogą być przydatne w interpretacji wymowy jego twórczości. Zbadano, iż na przykład w Weselu S. Wyspiańskiego tymi słowami-kluczami posiadającymi najwyższą frekwencję są: serce, dusza, krew, sen, duch, koń, złoty, spać, wicher, słuch (Błaszkiewicz, zobacz Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2). Można poszukiwać słów-kluczy w tekstach należących do odmian językowych, na przykład w polskiej liryce ludowej to są: las, koń, dziewczyna, płakać, noc (J. Bartmiński, w: Semantyka tekstu i języka); a nawet dla całych języków. Właśnie badania statystyczne pokazały, iż w tekstach języka rosyjskiego bardzo wysoką frekwencję, w porównaniu na przykład z językiem angielskim, mają słowa dusza, toska ´smutek´, sud´ba ´los´ (A. Wierzbicka, 1997). Świadczy to o istotnej wadze tych pojęć, mogących stać się kluczami do interpretacji różnorodnych tekstów kultury rosyjskiej

Definicja Sonant:
Co to jest sonans´dźwięczący´] - spółgłoska, która może być ośrodkiem sylaby. Takie spółgłoski spotykamy jeszcze na przykład w języku czeskim, por. na przykład trA(pol. targ), vlk(poi. wilk). Sonanty istniały w statystyka językoznawcza co to jest.
Definicja Spółgłoski Dwuwargowe:
Co to jest zobacz MIEJSCE ARTYKULACJI statystyka językoznawcza definicja.
Definicja Sprawność Komunikacyjna:
Co to jest wypowiedzi, poprawnej, zrozumiałej dla innych, dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej. Na taką sprawność komunikacyjną złożona jest: - sprawność systemowa (gramatyczna), a więc zdolność zbudowania statystyka językoznawcza co znaczy.
Definicja Struktura Tematyczno-Rematyczna:
Co to jest który musi być oparty o jakiś logiczny porządek, by mógł się sensownie rozwijać. Tworzenie tej struktury bazuje na wprowadzaniu coraz to nowych informacji zazębiających się o stare. Innymi słowami statystyka językoznawcza słownik.

Czym jest Językoznawcza Statystyka znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: