JĘZYKOZNAWCZA STATYSTYKA co to jest
Jak się pisze Statystyka Językoznawcza. Czym jest tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów.

Definicja Statystyka Językoznawcza

Co to znaczy STATYSTYKA JĘZYKOZNAWCZA: badanie frekwencji, jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w dialektach. Regularnie używa się ich do odkrywania tak zwany słów-kluczy u jednego autora, które mogą być przydatne w interpretacji wymowy jego twórczości. Zbadano, iż na przykład w Weselu S. Wyspiańskiego tymi słowami-kluczami posiadającymi najwyższą frekwencję są: serce, dusza, krew, sen, duch, koń, złoty, spać, wicher, słuch (Błaszkiewicz, zobacz Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2). Można poszukiwać słów-kluczy w tekstach należących do odmian językowych, na przykład w polskiej liryce ludowej to są: las, koń, dziewczyna, płakać, noc (J. Bartmiński, w: Semantyka tekstu i języka); a nawet dla całych języków. Właśnie badania statystyczne pokazały, iż w tekstach języka rosyjskiego bardzo wysoką frekwencję, w porównaniu na przykład z językiem angielskim, mają słowa dusza, toska ´smutek´, sud´ba ´los´ (A. Wierzbicka, 1997). Świadczy to o istotnej wadze tych pojęć, mogących stać się kluczami do interpretacji różnorodnych tekstów kultury rosyjskiej

Definicja Skrótowiec:
Co to jest gr. afcros ´skrajny´, onyma ´imię´]. Słowo utworzony poprzez skrócenie wyrażenia dwu- albo więcej wyrazowego, zwykle oznaczającego nazwę instytucji, organizacji, urzędu i tak dalej W zależności od statystyka językoznawcza.
Definicja Słowotwórstwo:
Co to jest języku, a dokładniej morfologii zajmujący się opisem mechanizmów tworzenia w danym języku nowych słów. W j. polskim istnieje kilka sposobów budowania ( derywacji) nowych wyrazów, a więc tworzenia statystyka językoznawcza.
Definicja Spójnik:
Co to jest spaja inne wyrazy´] - nieodmienna i niesamodzielna (nie jest składnikiem w zdaniu) część mowy, która łączy wyrazy i zdania, na przykład Lubię Pawia i Gawła; Wiem o tym, ponieważ sam mi to statystyka językoznawcza.

Czym jest Językoznawcza Statystyka znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: