SYLABA co to jest
Jak się pisze Sylaba. Czym jest łączyć w wymowie´] - odmiennie: zgłoska. Cząstka wyrazu wydzielona.

Definicja Sylaba

Co to znaczy SYLABA: [gr. syllabe ´zgłoska, sylaba´ od gr. syllambanein ´zbierać, łączyć w wymowie´] - odmiennie: zgłoska. Cząstka wyrazu wydzielona nie z uwagi na znaczenie, lecz z racji na rozpad wydechu na odcinki głośnej artykulacji, jest to pojedyncze takty wydechu. Ośrodkiem sylaby w j. polskim jest samogłoska. O ile samogłoska jest niezbędna do utworzenia sylaby, o tyle spółgłoski mogą w niej nie występować, na przykład i-de-o-gram. Rozróżniamy dwa typy sylab: otwartą i zamkniętą. Sylaba otwarta zakończona jest na samogłoskę: ba-ba, ka-wa, na-pi-sa-ne. Sylaba zamknięta zakończona jest na spółgłoskę: kot, rozkaz, ród

Definicja Styl Potoczny:
Co to jest zobacz STYLE FUNKCJONALNE sylaba.
Definicja Synkretyzm:
Co to jest różnych sytuacjach identycznych końcówek. I tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same końcówki w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, por. na przykład Widzę kota (biernik); Nie sylaba.
Definicja Statystyka Językoznawcza:
Co to jest jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w sylaba.

Czym jest Sylaba znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: