SYNKRETYZM co to jest
Jak się pisze Synkretyzm. Czym jest tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same.

Definicja Synkretyzm

Co to znaczy SYNKRETYZM: występowanie w różnych sytuacjach identycznych końcówek. I tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same końcówki w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, por. na przykład Widzę kota (biernik); Nie widzę kota (dopełniacz). Dla rzeczowników kobiecych typu żona, podręcznik charakterystyczny jest synkretyzm celownika i miejscownika w liczbie pojedynczej, por. na przykład Uważnie przyglądał się tej kobiecie (celownik); Dlaczego wciąż mówicie o tej kobiecie? (miejscownik), a dla rzeczowników rodzaju nijakiego - mianownika i biernika, na przykład To dziecko cały dzień płacze (mianownik); Czy widzisz to dziecko? (biernik)

Definicja Statystyka Językoznawcza:
Co to jest jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w synkretyzm.
Definicja Syntaktyka:
Co to jest semiotyki syntaktyka opisuje wzajemne stosunki pomiędzy znakami. W językoznawstwie zajmuje się ona wskazywaniem reguł łączenia ze sobą przedmiotów językowych w celu zbudowania tekstu. Por. składnia synkretyzm.
Definicja Singularia Tantum:
Co to jest liczbie pojedynczej´] - rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej. Brak liczby mnogiej w niektórych rzeczownikach jest uzasadniony znaczeniowo. Rzeczowniki abstrakcyjne gdyż takie, jak na przykład synkretyzm.

Czym jest Synkretyzm znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: