SYNKRETYZM co to jest
Jak się pisze Synkretyzm. Czym jest tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same.

Definicja SYNKRETYZM

Co to znaczy SYNKRETYZM: występowanie w różnych sytuacjach identycznych końcówek. I tak na przykład rzeczowniki męskie żywotne mają takie same końcówki w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, por. na przykład Widzę kota (biernik); Nie widzę kota (dopełniacz). Dla rzeczowników kobiecych typu żona, podręcznik charakterystyczny jest synkretyzm celownika i miejscownika w liczbie pojedynczej, por. na przykład Uważnie przyglądał się tej kobiecie (celownik); Dlaczego wciąż mówicie o tej kobiecie? (miejscownik), a dla rzeczowników rodzaju nijakiego - mianownika i biernika, na przykład To dziecko cały dzień płacze (mianownik); Czy widzisz to dziecko? (biernik)

Definicja Spółgłoski Funkcjonalnie Miękkie:
Co to jest cz, dź, sz, ż, które z punktu widzenia fonetyki są spółgłoskami twardymi (dawniej były zmiękczone), jednakże w odmianie ( fleksji) zachowują się tak, jak miękkie, a więc ich obecność w wygłosić synkretyzm co to jest.
Definicja Spółgłoski Zwarto-Szczelinowe:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI synkretyzm definicja.
Definicja Składnia:
Co to jest Termin pojawiający się w dwóch znaczeniach. W pierwszym - służący jest na oznaczenie odpowiedniego podsystemu języka. Znaczy wówczas: układ zdania, jego budowę, związki pomiędzy wyrazami. W synkretyzm co znaczy.
Definicja Socjolekt:
Co to jest gr. leksis ´mowa´] - najogólniejszy termin na nazwanie społecznie uwarunkowanych odmian języka narodowego, a więc odmian środowiskowych. Dotyczy języka takich grup socjalnych, które są połączone synkretyzm słownik.

Czym jest Synkretyzm znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: