SYNONIMIA co to jest
Jak się pisze Synonimia. Czym jest albo bardzo podobnej) treści dzięki różnych form językowych.

Definicja Synonimia

Co to znaczy SYNONIMIA: [gr. synonymia ´równość imienia´] - wyrażanie tej samej (albo bardzo podobnej) treści dzięki różnych form językowych (pojedynczych wyrazów, związków frazeologicznych, konstrukcji składniowych), na przykład umrzeć; zejść z tego świata; zasnąć na wieki. Por. przeciwieństwo

Definicja Spółgłoski Przedniojęzykowo-Zębowe:
Co to jest zobacz MIEJSCE ARTYKULACJI synonimia.
Definicja Sentencja:
Co to jest ´mniemanie, sąd´] - zwięzłe wypowiedzenie, wyrażające jakąś myśl filozoficzną albo moralną. W odróżnieniu do przysłów mają charakter bardziej ogólny, mniej obrazowy. Zazwyczaj także znamy ich synonimia.
Definicja Śródgłos:
Co to jest środkowa część wyrazu między o*- nagłosem, a więc nagłosową sylabą albo głoską a wygłosem, a więc wygłosową sylabą albo głoską: p-arape-t, pa-ra-pet; k-olekqjonm-ę, ko-lekcgonu-ję synonimia.

Czym jest Synonimia znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: