SYNONIMIA co to jest
Jak się pisze Synonimia. Czym jest albo bardzo podobnej) treści dzięki różnych form językowych.

Definicja Synonimia

Co to znaczy SYNONIMIA: [gr. synonymia ´równość imienia´] - wyrażanie tej samej (albo bardzo podobnej) treści dzięki różnych form językowych (pojedynczych wyrazów, związków frazeologicznych, konstrukcji składniowych), na przykład umrzeć; zejść z tego świata; zasnąć na wieki. Por. przeciwieństwo

Czym jest Synonimia znaczenie w Słownik na S .