SZEREG co to jest
Jak się pisze Szereg. Czym jest wobec siebie w relacji współrzędnym. Mogą łączyć się ze sobą.

Definicja Szereg

Co to znaczy SZEREG: [węg. ´rząd´] - dwa albo więcej składników zdania, będących wobec siebie w relacji współrzędnym. Mogą łączyć się ze sobą bezspójnikowo albo dzięki charakterystycznych spójników współrzędnych. Z racji na rodzaj relacji współrzędnego wyróżniamy następujące typy szeregów: a) łączny, na przykład brat i siostra; książki, zeszyty, notesy - najczęściej składniki te połączone są bezspójnikowo albo dzięki spójników: i, i, ani; b) rozłączny, na przykład w niedzielę lub w poniedziałek-charakterystyczne spójniki: lub, albo, bądź; c) przeciwstawny, na przykład pracowity, lecz nerwowy- najczęściej ze spójnikami lecz, ale; d) wynikowy, na przykład jutro, a więc we wtorek - zwykle pojawia się tu spójnik więc; e) włączny (synonimiczny), na przykład Ewa, a więc moja siostra - z charakterystycznym spójnikiem a więc. W wypowiedzeniu mogą wystąpić szeregi podmiotów, przydawek, dopełnień, okoliczników, a nawet orzeczników, na przykład Książki, zeszyty, notesy leżały porozrzucane na ziemi; Otrzymałem piękny, spory prezent; Podaruję ci to zdjęcie lub cały album; Spokojnie i miło spędziliśmy ten czas; Jest człowiekiem złośliwym, lecz bardzo pracowitym. Jedynie dwa orzeczenia nie są szeregiem, lecz tworzą zdania współrzędnie złożone, na przykład Leżę i odpoczywam. ~ popr. Wyrazy należące do szeregu powinieneś dzielić przecinkiem, jeśli nie stoją pomiędzy nimi spójniki: i, i, albo, lub, bądź, czy, ani, ni. Przykłady: Piotruś lubi wszystkie zwierzęta: psy, koty, szczury, pająki; Piotruś nie lubi psów ani kotów. Por. zdanie złożone współrzędnie

Definicja Środki Stylistyczne:
Co to jest dzięki którym kształtuje się -]o styl wypowiedzi. Środki stylistyczne służące są świadomie zwykle w stylu artystycznym, aczkolwiek oczywiście spotykamy się także z nimi w języku potocznym. Środki te szereg.
Definicja Spółgłoski D¬Więczne:
Co to jest zobacz D¬WIĘCZNOŚĆ szereg.
Definicja Syntaktyka:
Co to jest semiotyki syntaktyka opisuje wzajemne stosunki pomiędzy znakami. W językoznawstwie zajmuje się ona wskazywaniem reguł łączenia ze sobą przedmiotów językowych w celu zbudowania tekstu. Por. składnia szereg.

Czym jest Szereg znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: