JĘZYKOWE TABU co to jest
Jak się pisze Tabu Językowe. Czym jest angielskiego: taboo] - zasada znana w wielu kulturach.

Definicja Tabu Językowe

Co to znaczy TABU JĘZYKOWE: [polinez. tapu ´nietykalny, zabroniony" za pośrednictwem z angielskiego: taboo] - zasada znana w wielu kulturach, niepozwalająca na wypowiadanie imion potężnych mocy, Boga, złych duchów, groźnych zwierząt, których przywołanie za pośrednictwem imienia mogłoby być niebezpieczne. We współczesnej polszczyźnie językowym tabu objęte są nazwy niektórych ciężkich chorób (rak, aids), śmierci, starości. Tak rozumiane tabu wynika z przekonania o istnieniu magicznej funkcji języka ( funkcje języka) wiążącej nazwę ze zjawiskiem poprzez nią oznaczanym. Unikanie wymawiania pewnych wyrazów może mieć przyczynę socjalną. Powiązane jest wtedy z etykietą językową. Tabu językowemu podlegają na przykład wyrażenia odnoszące się do fizjologii człowieka, wydalania, stosunków seksualnych, spraw płci, których użycie wydałoby się niestosowne, nieobyczajne. Istnienie tabu językowego nie skutkuje zupełnego zaprzestania językowej komunikacji na tematy objęte tabu. Powszechnie stosuje się w językach eufemizmy, które mają na celu złagodzenie niebezpiecznej czy nieprzyzwoitej treści

Definicja Tautologia:
Co to jest ´powtarzanie tego, co już zostało powiedziane´, por. gr. tautos ´ten sam´] - wyrażenie albo zdanie, które powtarza treść zdań albo wyrażeń wypowiedzianych przedtem, niewnoszące niczego nowego do tabu językowe.
Definicja Treść Znaczeniowa Wyrazu:
Co to jest charakterystycznych przypisywanych klasie elementów, do których odnosi się dany słowo. I tak na przykład na treść wyrazu brzoza składają się znaczenia: ´drzewo liściaste (a więc wysoka roślina tabu językowe.
Definicja Typ Słowotwórczy:
Co to jest względem kategorii słowotwórczej. Typ słowotwórczy tworzą wyrazy należące do tej samej kategorii słowotwórczej, czyli mające wspólne znaczenie ogólne, powstałe dzięki tego samego formantu. Zwykle tabu językowe.

Czym jest Językowe Tabu znaczenie w Słownik na T .

  • Dodano:
  • Autor: