TAUTOLOGIA co to jest
Jak się pisze Tautologia. Czym jest powiedziane´, por. gr. tautos ´ten sam´] - wyrażenie albo.

Definicja Tautologia

Co to znaczy TAUTOLOGIA: [gr. tautologia ´powtarzanie tego, co już zostało powiedziane´, por. gr. tautos ´ten sam´] - wyrażenie albo zdanie, które powtarza treść zdań albo wyrażeń wypowiedzianych przedtem, niewnoszące niczego nowego do treści: niezwykłe i niesamowite zdarzenie. Tautologia bywa używana w tekstach artystycznych (Rezeda pachnie -jak rezeda. J. Tuwim), a szczególnie w nienastawionych na poszukiwanie oryginalności i nowości tekstach ludowych (J. Bart-miński): kukaweczka kuka; nocuje nockę; młody młodzieniec. Por. pleonazm

Definicja TrójkˇT Samogłoskowy:
Co to jest przedstawienie mechanizmu samogłoskowego (wokalicznego) danego języka. To jest plastyczny model odpowiadający faktycznemu miejscu artykulacji samogłosek w jamie ustnej w trakcie mówienia. Trójkąt tautologia.
Definicja Temat Czasu Przeszłego Czasownika:
Co to jest zobacz TEMAT FLEKSYJNY tautologia.
Definicja Tekst:
Co to jest textere ´budować, tkać´] - zakończony i uporządkowany zestaw przedmiotów językowych, które razem spełniają jedną funkcję komunikatywną, a jako całość dają się wyodrębnić spośród innych komunikatów tautologia.

Czym jest Tautologia znaczenie w Słownik na T .

  • Dodano:
  • Autor: