TAUTOLOGIA co to jest
Jak się pisze Tautologia. Czym jest powiedziane´, por. gr. tautos ´ten sam´] - wyrażenie albo.

Definicja Tautologia

Co to znaczy TAUTOLOGIA: [gr. tautologia ´powtarzanie tego, co już zostało powiedziane´, por. gr. tautos ´ten sam´] - wyrażenie albo zdanie, które powtarza treść zdań albo wyrażeń wypowiedzianych przedtem, niewnoszące niczego nowego do treści: niezwykłe i niesamowite zdarzenie. Tautologia bywa używana w tekstach artystycznych (Rezeda pachnie -jak rezeda. J. Tuwim), a szczególnie w nienastawionych na poszukiwanie oryginalności i nowości tekstach ludowych (J. Bart-miński): kukaweczka kuka; nocuje nockę; młody młodzieniec. Por. pleonazm

Definicja Treść Znaczeniowa Wyrazu:
Co to jest charakterystycznych przypisywanych klasie elementów, do których odnosi się dany słowo. I tak na przykład na treść wyrazu brzoza składają się znaczenia: ´drzewo liściaste (a więc wysoka roślina tautologia.
Definicja Temat Czasu Tera¬Niejszego Czasownika:
Co to jest zobacz TEMAT FLEKSYJNY tautologia.
Definicja Tekst:
Co to jest textere ´budować, tkać´] - zakończony i uporządkowany zestaw przedmiotów językowych, które razem spełniają jedną funkcję komunikatywną, a jako całość dają się wyodrębnić spośród innych komunikatów tautologia.

Czym jest Tautologia znaczenie w Słownik na T .

  • Dodano:
  • Autor: