SPÓŁGŁOSKOWYCH GRUP co to jest
Jak się pisze Uproszczenie Grup Spółgłoskowych. Czym jest spółgłosek i bazuje na zaniku jednej ze.

Definicja Uproszczenie Grup Spółgłoskowych

Co to znaczy UPROSZCZENIE GRUP SPÓŁGŁOSKOWYCH: dokonuje się w ekipach złożonych z większej liczby spółgłosek i bazuje na zaniku jednej ze spółgłosek wchodzących w skład ekipy, na przykład przestępstwo - pszestemsfo, pięćdziesiąt - p´eńdźeśont, sześćset - szejset, rzekłszy - rzekszy. Fundamentem do zaniku głosek są mechanizmy powiązane z upodobnieniami fonetycznymi, a typowe dla j. polskiego ekipy, gdzie dochodzi do uproszczenia, to: sta, skn, zdn, zgn (chszesny ´chrzestny´, uże*ńik ´urzędnik´); regularnie zanika / i l pomiędzy spółgłoskami (japko ´jabłko´, rzem´eśńik ´rzemieślnik´), a również / w wygłosie, po spółgłosce: szet ´szedł´, rus ´rósł´

Definicja Uzus:
Co to jest ´użycie´] - zwyczaj językowy. Zestaw jednostek języka - i reguł ich łączenia - będących w powszechnym zastosowaniu, akceptowanych poprzez przewarzająca część ludzi posługujących się danym językiem w uproszczenie grup spółgłoskowych.
Definicja Upodobnienia Fonetyczne:
Co to jest trakcie wymawiania opierające na artykulacyjnym przystosowaniu się jednej głoski do drugiej. Zdarzenie to dotyczy raczej stojących w okolicy siebie spółgłosek i determinuje jednolitością ekipy uproszczenie grup spółgłoskowych.

Czym jest Spółgłoskowych Grup Uproszczenie znaczenie w Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: