UZUS co to jest
Jak się pisze Uzus. Czym jest jednostek języka - i reguł ich łączenia - będących w powszechnym.

Definicja Uzus

Co to znaczy UZUS: [z łaciny usus ´użycie´] - zwyczaj językowy. Zestaw jednostek języka - i reguł ich łączenia - będących w powszechnym zastosowaniu, akceptowanych poprzez przewarzająca część ludzi posługujących się danym językiem w pewnym określonym czasie, wystarczająco długim, aby mogło dojść do rozpowszechnienia danej formy. Uzus - z uwagi na powszechność form językowych w nim występujących - wpływa na -"o normę językową. On także stanowi jedno z mierników poprawności językowej

Definicja Uproszczenie Grup Spółgłoskowych:
Co to jest złożonych z większej liczby spółgłosek i bazuje na zaniku jednej ze spółgłosek wchodzących w skład ekipy, na przykład przestępstwo - pszestemsfo, pięćdziesiąt - p´eńdźeśont, sześćset - szejset UZUS.
Definicja Upodobnienia Fonetyczne:
Co to jest wymawiania opierające na artykulacyjnym przystosowaniu się jednej głoski do drugiej. Zdarzenie to dotyczy raczej stojących w okolicy siebie spółgłosek i determinuje jednolitością ekipy spółgłoskowej UZUS.

Czym jest Uzus znaczenie w Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: