GŁOSOWE WIˇZADŁA co to jest
Jak się pisze WiˇZadła Głosowe. Czym jest zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny.

Definicja Wiˇzadła Głosowe

Co to znaczy WIˇZADŁA GŁOSOWE: część krtani, a precyzyjnie dolnej pary grubszych fałdów zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny głosowe to dwa elastyczne pasemka tkanki łącznej: krótsze i cieńsze u kobiet (co daje wysoki głos) i dłuższe i grubsze u mężczyzn (co daje niski głos). Są poziomo umieszczone w krtani. Ich udział w mówieniu wynika z możliwości rozsuwania się w tylnej części krtani fałdów głosowych, co skutkuje stworzenie pomiędzy wiązadłami głosowymi otworu zwanego głośnią. Największy jest przy chuchaniu. W okresie mówienia i śpiewania fałdy głosowe są zawsze mniej albo bardziej zsunięte. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych są zsunięte i wibrują, przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych są rozsunięte do około 30°

Definicja Wykres Zdania:
Co to jest przedstawiania stosunków składniowych w zdaniu pojedynczym albo złożonym. W wykresie zdania pojedynczego tradycyjnie każdy składnik zaznaczamy poziomą kreską i sygnalizujemy niewspółrzędność relacji wiˇzadła głosowe.
Definicja Wypowiedzenie:
Co to jest więc: ´to, co się wypowiedziałoś - zespół wyrazów (czasem jeden słowo) powiązanych ze sobą treściowo i gramatycznie, stanowiących składniową jednostkę porozumiewania się językiem. Wypowiedzenie wiˇzadła głosowe.
Definicja Wykrzyknienie:
Co to jest wypowiedzenie, tzn. wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, nie można jej także wprowadzić (tak jak przy równoważnikach zdania). To jest konstrukcja składniowa, dzięki której wiˇzadła głosowe.

Czym jest Głosowe Wiˇzadła znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: