GŁOSOWE WIˇZADŁA co to jest
Jak się pisze WiˇZadła Głosowe. Czym jest zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny.

Definicja Wiˇzadła Głosowe

Co to znaczy WIˇZADŁA GŁOSOWE: część krtani, a precyzyjnie dolnej pary grubszych fałdów zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny głosowe to dwa elastyczne pasemka tkanki łącznej: krótsze i cieńsze u kobiet (co daje wysoki głos) i dłuższe i grubsze u mężczyzn (co daje niski głos). Są poziomo umieszczone w krtani. Ich udział w mówieniu wynika z możliwości rozsuwania się w tylnej części krtani fałdów głosowych, co skutkuje stworzenie pomiędzy wiązadłami głosowymi otworu zwanego głośnią. Największy jest przy chuchaniu. W okresie mówienia i śpiewania fałdy głosowe są zawsze mniej albo bardziej zsunięte. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych są zsunięte i wibrują, przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych są rozsunięte do około 30°

Definicja Wygłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: ko-t, czu-ję, czuj-ę, de-szcz. Wygłoś nie jest starannie wymawiany. Dochodzi w nim zatem do różnych uproszczeń wymowy, na przykład w j. polskim do wiˇzadła głosowe.
Definicja Wyraz Bliskoznaczny:
Co to jest zobacz Przeciwieństwo wiˇzadła głosowe.
Definicja Wyrazy Poza ZwiˇZkami Składniowymi:
Co to jest należą ani do ekipy podmiotu, ani do ekipy orzeczenia, występują poza strukturą zdania. To są w pierwszej kolejności wykrzykniki i wołacze, na przykład Oj, Asiu!, a również wyrazy typu: być może wiˇzadła głosowe.

Czym jest Głosowe Wiˇzadła znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: