GŁOSOWE WIˇZADŁA co to jest
Jak się pisze WiˇZadła Głosowe. Czym jest zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny.

Definicja Wiˇzadła Głosowe

Co to znaczy WIˇZADŁA GŁOSOWE: część krtani, a precyzyjnie dolnej pary grubszych fałdów zwanych fałdami głosowymi. Wiązadła głosowe lub struny głosowe to dwa elastyczne pasemka tkanki łącznej: krótsze i cieńsze u kobiet (co daje wysoki głos) i dłuższe i grubsze u mężczyzn (co daje niski głos). Są poziomo umieszczone w krtani. Ich udział w mówieniu wynika z możliwości rozsuwania się w tylnej części krtani fałdów głosowych, co skutkuje stworzenie pomiędzy wiązadłami głosowymi otworu zwanego głośnią. Największy jest przy chuchaniu. W okresie mówienia i śpiewania fałdy głosowe są zawsze mniej albo bardziej zsunięte. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych są zsunięte i wibrują, przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych są rozsunięte do około 30°

Definicja Wokalizacja Jerów:
Co to jest zobacz E RUCHOME wiˇzadła głosowe.
Definicja Wyraz Pokrewny:
Co to jest zobacz RODZINA WYRAZÓW wiˇzadła głosowe.
Definicja Wyraz Niepodzielny Słowotwórczo:
Co to jest można wyodrębnić w analizie słowotwórczej -- podstawy słowotwórczej i formantu. Do wyrazów niepodzielnych słowotwórczo zaliczamy zarówno wyrazy takie, jak: dom, kot, biegać, szary, jak i jednostki wiˇzadła głosowe.

Czym jest Głosowe Wiˇzadła znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: