ZASTĘPCZE WZDŁUŻENIE co to jest
Jak się pisze Wzdłużenie Zastępcze. Czym jest przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała.

Definicja Wzdłużenie Zastępcze

Co to znaczy WZDŁUŻENIE ZASTĘPCZE: wzdłużenie samogłosek pierwotnie krótkich, występujących w przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała spółgłoska dźwięczna i jer ( jery). Mechanizm ten dokonał się ok. XI w. Wskutek zaniku jeru na końcu wyrazu samogłoska występująca przed tym jerem (tzn. w przedostatniej sylabie) stawała się długa, por. na przykład *vozs (wóz). Należy jednak pamiętać, iż wzdłużenie zachodziło tylko wtedy, gdy spółgłoska tworząca sylabę z je-rem była dźwięczna, to oznacza mechanizm ten zachodził w słowach typu róg (pierwotnie *rog-s), a nie w słowach typu rok (pierwotnie *rok´b). Ślady omawianego zjawiska odnajdujemy we współczesnych słowach takich, jak: koza, D. l. mn. kóz (dawne długie o), lód (dawne długie o) - D. l. pój. lodu

Czym jest Zastępcze Wzdłużenie znaczenie w Słownik na W .