ZASTĘPCZE WZDŁUŻENIE co to jest
Jak się pisze Wzdłużenie Zastępcze. Czym jest przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała.

Definicja WZDŁUŻENIE ZASTĘPCZE

Co to znaczy WZDŁUŻENIE ZASTĘPCZE: wzdłużenie samogłosek pierwotnie krótkich, występujących w przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała spółgłoska dźwięczna i jer ( jery). Mechanizm ten dokonał się ok. XI w. Wskutek zaniku jeru na końcu wyrazu samogłoska występująca przed tym jerem (tzn. w przedostatniej sylabie) stawała się długa, por. na przykład *vozs (wóz). Należy jednak pamiętać, iż wzdłużenie zachodziło tylko wtedy, gdy spółgłoska tworząca sylabę z je-rem była dźwięczna, to oznacza mechanizm ten zachodził w słowach typu róg (pierwotnie *rog-s), a nie w słowach typu rok (pierwotnie *rok´b). Ślady omawianego zjawiska odnajdujemy we współczesnych słowach takich, jak: koza, D. l. mn. kóz (dawne długie o), lód (dawne długie o) - D. l. pój. lodu

Definicja Wspólnota Językowa:
Co to jest nazwanie wspólnego rozwoju jakichś języków. Mówi się na przykład o wspólnocie językowej bałto-słowiańskiej, która miała miejsce po rozpadzie języka praindoeuropejskiego. Wskazują na ten wspólny wzdłużenie zastępcze co to jest.
Definicja Wyrażenie Przyimkowe:
Co to jest z rzeczownikiem, zaimkiem, na przykład do szkoły, u ciebie. Za wyrażenie przyimkowe traktuje się także regularnie połączenie przyimka z przymiotnikiem, liczebnikiem i przysłówkiem, na przykład na wzdłużenie zastępcze definicja.
Definicja Wyraz Złożony:
Co to jest przynajmniej) od dwóch wyrazów, tzn. oparty na dwóch tematach słowotwórczych. Np. od przysłówka długo i czasownika pisać utworzony został rzeczownik złożony długopis. Wśród wyrazów złożonych wzdłużenie zastępcze co znaczy.
Definicja Wykrzyknienie:
Co to jest wypowiedzenie, tzn. wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, nie można jej także wprowadzić (tak jak przy równoważnikach zdania). To jest konstrukcja składniowa, dzięki której wzdłużenie zastępcze słownik.

Czym jest Zastępcze Wzdłużenie znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: