ZASTĘPCZE WZDŁUŻENIE co to jest
Jak się pisze Wzdłużenie Zastępcze. Czym jest przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała.

Definicja Wzdłużenie Zastępcze

Co to znaczy WZDŁUŻENIE ZASTĘPCZE: wzdłużenie samogłosek pierwotnie krótkich, występujących w przedostatniej sylabie wyrazu, po której następowała spółgłoska dźwięczna i jer ( jery). Mechanizm ten dokonał się ok. XI w. Wskutek zaniku jeru na końcu wyrazu samogłoska występująca przed tym jerem (tzn. w przedostatniej sylabie) stawała się długa, por. na przykład *vozs (wóz). Należy jednak pamiętać, iż wzdłużenie zachodziło tylko wtedy, gdy spółgłoska tworząca sylabę z je-rem była dźwięczna, to oznacza mechanizm ten zachodził w słowach typu róg (pierwotnie *rog-s), a nie w słowach typu rok (pierwotnie *rok´b). Ślady omawianego zjawiska odnajdujemy we współczesnych słowach takich, jak: koza, D. l. mn. kóz (dawne długie o), lód (dawne długie o) - D. l. pój. lodu

Definicja Wyraz Podstawowy:
Co to jest utworzono nowe wyraz. Wyrazami podstawowymi najczęściej są rzeczowniki, na przykład s/owo jest słowem fundamentalnym dla derywatu słówko; czasowniki, na przykład biegać stanowi podstawę dla bieg wzdłużenie zastępcze.
Definicja Wygłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: ko-t, czu-ję, czuj-ę, de-szcz. Wygłoś nie jest starannie wymawiany. Dochodzi w nim zatem do różnych uproszczeń wymowy, na przykład w j. polskim do wzdłużenie zastępcze.
Definicja Wykres Zdania:
Co to jest przedstawiania stosunków składniowych w zdaniu pojedynczym albo złożonym. W wykresie zdania pojedynczego tradycyjnie każdy składnik zaznaczamy poziomą kreską i sygnalizujemy niewspółrzędność relacji wzdłużenie zastępcze.

Czym jest Zastępcze Wzdłużenie znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: