ZAPOŻYCZENIE co to jest
Jak się pisze Zapożyczenie. Czym jest składniowa) przejęty z innego języka. Najczęściej mówimy o.

Definicja Zapożyczenie

Co to znaczy ZAPOŻYCZENIE: każdy obiekt językowy (głoska, morfem, słowo, konstrukcja składniowa) przejęty z innego języka. Najczęściej mówimy o zapożyczeniach leksykalnych (wyrazów, związków frazeologicznych). Z racji na stopień przyswojenia pożyczki w j. polskim wyróżniamy: a) zapożyczenia kompletnie przyswojone - to są wyrazy, które mają już polską fonetykę i odmieniają się tak, jak polskie wyrazy. Regularnie nie wiemy nawet o tym, iż pierwotnie był to słowo obcy, na przykład ganek, barwa, cegła; b) zapożyczenia częściowo przyswojone - wyrazy, które nie zostały dostosowane kompletnie do polskiego mechanizmu. Regularnie to są wyrazy nieodmienne, na przykład safari, kakadu; c) cytaty - wyrazy, które zachowują własne obce brzmienie, a również obcą pisownię, na przykład fair play, explidte, qui pro quo. Wśród zapożyczeń leksykalnych wyróżniamy także zapożyczenia: a) właściwe - wyrazy przejęte w formie oryginalnej albo nieznacznie zmienionej, na przykład handel, traper, szofer; b) strukturalne ( kalki) - występują wówczas, gdy obce morfemy i cała struktura jest zastąpiona cząstkami rodzimymi, na przykład listonosz to po niem. Brieftrager (Brief-´list´, trager ´niosący, tragarz´); c) semantyczne - występują wtedy, gdy pod wpływem języka obcego ulegają zmianie znaczenia wyrazów rodzimych, na przykład zamek ´urządzenie do zamykania´ stał się pod wpływem języka niemieckiego wieloznaczny i znaczy także ´budowlę ochronną´ (takie same znaczenia ma niem. Schloss); d) sztuczne - wyrazy tworzone z przedmiotów obcych, na przykład magnetofon, zootechnika. Zapożyczenia leksykalne mogą pociągać za sobą zmiany w dziedzinie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji. Tak na przykład wspólnie z pojawieniem się w j. polskim takich wyrazów, jak sinus, sigma pojawiła się głoska s´(głoska ta jest odmiennie wymawiana niż ś, por. na przykład sinus i siny). również zapożyczeniom leksykalnym polszczyzna zawdzięcza takie formanty, jak: arcy-, archi, -unek, -izm

Definicja ZwiˇZek Przynależności:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI SKŁADNIOWE zapożyczenie.
Definicja Zestawienie:
Co to jest zobacz Słowo ZŁOŻONY zapożyczenie.
Definicja Zdanie Złożone Współrzędnie:
Co to jest parataksa [grec. para w okolicy, przy´ taksis ´uporządkowanie, szyk´]. Zdanie, które złożona jest z wypowiedzeń kładowych (zdań albo równoważników), niezależnych względem siebie, lecz tworzących zapożyczenie.

Czym jest Zapożyczenie znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: