KONWERSACYJNE ZASADY co to jest
Jak się pisze Zasady Konwersacyjne. Czym jest raz pierwszy zasady te sformułował H. P. Grice.

Definicja Zasady Konwersacyjne

Co to znaczy ZASADY KONWERSACYJNE: zasady, które leżą u podstaw porozumiewania się ludzi. Po raz pierwszy zasady te sformułował H. P. Grice, określając reguły, które uczestnicy rozmowy powinni respektować, by dana konwersacja była najefektywniejsza i w najwyższym stopniu racjonalna. Sformułował cztery fundamentalne maksymy, umożliwiające współdziałanie partnerów konwersacji: - maksyma ilości (na przykład nie wprowadzaj do swojej wypowiedzi więcej informacji, niż to jest potrzebne); - maksyma jakości (nie mów tego, co uważasz za fałszywe albo tego, czego nie jesteś pewny); - maksyma odniesienia (mów zawsze na temat); - maksyma metody (mów zwięźle, zrozumiale, w sposób uporządkowany). W kolejnych latach do tych maksym dodano jeszcze maksymę grzeczności. Tę ostatnią zasadę rozwinął G. Leech, podając sześć postulatów: - maksyma taktu (((na przykład w pierwszej kolejności działaj na korzyść innych); - maksyma wielkoduszności (((((na przykład staraj się nie zabiegać o swoje korzyści); - maksyma aprobaty (krytykuj raczej siebie niż innych); - maksyma skromności (((((((na przykład nie chwal się); - maksyma zgodności (staraj się o zgodę); - maksyma sympatii, zrozumienia (staraj się okazywać sympatię). (zobacz Encyklopedia językoznawstwa ogólnego)

Czym jest Konwersacyjne Zasady znaczenie w Słownik na Z .