ROZWIJAJˇCE ZDANIE co to jest
Jak się pisze Zdanie RozwijajˇCe. Czym jest zdań podrzędnych nie uzupełnia ni nie zastępuje żadnego.

Definicja Zdanie Rozwijajˇce

Co to znaczy ZDANIE ROZWIJAJˇCE: zdanie podrzędne, które w przeciwieństwie od innych typów zdań podrzędnych nie uzupełnia ni nie zastępuje żadnego składnika wypowiedzenia nadrzędnego, a jedynie poszerza i kontynuuje treść zdania poprzedniego (nadrzędnego). Zwykle zdania te są połączone zaimkami względnymi (co, który, kiedy, gdzie). Regularnie jest tak, iż wypowiedzenie rozwijające wykorzystuje jako pkt. wyjścia własnej treści jakiś składnik zdania nadrzędnego (podmiot, dopełnienie, okolicznik), na przykład Miała na sobie czerwony fartuszek, w który wytarła ręce; Powiedział mi całą prawdę, co mnie głęboko wzruszyło

Definicja Zespół Składniowy:
Co to jest przynajmniej dwóch składników (a więc części zdania) pod względem znaczenia i formy gramatycznej. Połączenie to może mieć charakter: a) współrzędny, na przykład pies i kot; w niedzielę lub w ZDANIE ROZWIJAJˇCE.
Definicja ZwiˇZek RzˇDu:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI SKŁADNIOWE ZDANIE ROZWIJAJˇCE.
Definicja Zestawienie:
Co to jest zobacz Słowo ZŁOŻONY ZDANIE ROZWIJAJˇCE.

Czym jest Rozwijajˇce Zdanie znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: