MORFOLOGICZNE ZERO co to jest
Jak się pisze Zero Morfologiczne. Czym jest wyrażonego (a więc wyrażonego w formie widocznego.

Definicja Zero Morfologiczne

Co to znaczy ZERO MORFOLOGICZNE: morfem zerowy, graficznie oznaczany jako 0. Brak pozytywnie wyrażonego (a więc wyrażonego w formie widocznego morfemu) wykładnika jakiejś kategorii gramatycznej, spełniający takie same funkcje jak morfem niezerowy. I tak w formach kot-0, mysz-0, słoń-0 morfem zerowy jest w równym stopniu wykładnikiem mianownika liczby pojedynczej, co morfem -a w formach traw-a, kobiet-a, sędzi-a

Definicja Zdanie Złożone Współrzędnie:
Co to jest parataksa [grec. para w okolicy, przy´ taksis ´uporządkowanie, szyk´]. Zdanie, które złożona jest z wypowiedzeń kładowych (zdań albo równoważników), niezależnych względem siebie, lecz tworzących zero morfologiczne.
Definicja Zdanie Okolicznikowe:
Co to jest które pełni funkcję niewyrażonego albo ogólnie wskazanego okolicznika wypowiedzenia nadrzędnego. danie okolicznikowe pełni więc taką funkcję jak okolicznik w zdaniu pojedynczym. Odpowiada na pytania zero morfologiczne.
Definicja Zaimek:
Co to jest ´zamiast imienia´; imię w gramatyce znaczy każdy słowo odmieniający się poprzez przypadki] - część mowy, która zastępuje inne samodzielne znaczeniowo części mowy: rzeczowniki, przymiotniki zero morfologiczne.

Czym jest Morfologiczne Zero znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: