co to jest
Jak się pisze Znaczenie. Czym jest iż znaczenie to cecha znaku polegająca na tym, iż własną metodą.

Definicja Znaczenie

Co to znaczy ZNACZENIE: istnieje sporo definicji znaczenia. Ogólnie można przyjąć, iż znaczenie to cecha znaku polegająca na tym, iż własną metodą brzmieniową (albo graficzną) odsyła on do klasy innych niż on sam zjawisk zewnętrznych (R. Grzegorczykowa, 1995). Innymi słowami, znaczenie wyrazu to odesłanie do nazwanych przedmiotów rzeczywistości. Np.: znaczeniem wyrazu krzesło jest odniesienie formy krzesło do klasy elementów - specjalnego rodzaju mebli, które służą do siedzenia. Możemy mówić o znaczeniu wyrazu jako jednostki słownikowej, a zatem o znaczeniu leksykalnym, wyznaczającym zestaw rzeczy, zjawisk, stosunku. W naszym przypadku chodzi o zestaw wszystkich możliwych krzeseł. Zwraca się wtedy uwagę na cechy definicyjne -ważne, dzięki których możemy wyznaczyć wspomniany zestaw. Istnieje także znaczenie aktualne wyrazu, który użyty w konkretnym wypowiedzeniu wskazuje zazwyczaj na jedną rzecz (zdarzenie, cechę, relację i tak dalej). Np. w zdaniu: Weź krzesło i siadaj - słowo krzesło odsyła nas do konkretnej ekipy krzeseł występujących w pobliżu (((albo do jednego konkretnego). Prócz cech definicyjnych z słowem wiążą się także tak zwany cechy niedefinicyjne znaczenia, mające charakter drugorzędny, regularnie takie, które kojarzone są z daną nazwą. Np. z słowem baran rozumiemy znaczenie -´niemądry´. Bardzo regularnie cechy niedefinicyjne znaczenia są używane w metaforach i stanowią podstawę do tworzenia znaczenia przenośnego (metaforycznego). W zdaniu Jesteś moim słońcem - słowo słońce został użyty w znaczeniu przenośnym ´Jesteś moim życiem, tym co daje życie´. W pracach historycznych spotykamy się także z terminem "znaczenie etymologiczne" - to jest pierwotne znaczenie wyrazu; znaczenie, które miał słowo najpierw swojego istnienia. Np. pierwotne znaczenie rzeczownika wiara to ´prawda´, a przerazić to ´przebić na wskroś´. W przeciwieństwie od znaczenia etymologicznego znaczenie realne - to znaczenie, gdzie słowo jest służący poprzez współczesnych użytkowników języka. Należy pamiętać, iż we współczesnym językoznawstwie mówi się nie tylko o znaczeniu wyrazu, lecz bardzo regularnie o znaczeniu wyższych całości językowych, w pierwszej kolejności zdań. Por. znaczenie strukturalne

Definicja Zespół Składniowy:
Co to jest przynajmniej dwóch składników (a więc części zdania) pod względem znaczenia i formy gramatycznej. Połączenie to może mieć charakter: a) współrzędny, na przykład pies i kot; w niedzielę lub w znaczenie.
Definicja Znaki Diakrytyczne:
Co to jest ´rozdzielający, odróżniający^ - znaki graficzne dodawane do liter w celu odróżnienia wymowy głosek, które są oznaczane poprzez te litery. W polskim alfabecie ogonek pod literą wskazuje na nosowość znaczenie.
Definicja Zgrubienie:
Co to jest augmentativum. Słowo pochodny słowotwórczo (rzeczowniki, przymiotniki), który ma regularnie znaczenie ujemne. Wskazuje na zwielokrotnienie cechy albo rozmiar (nadmierną) przedmiotu. Znaczenie to znaczenie.

Czym jest Znaczenie znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: