DIAKRYTYCZNE ZNAKI co to jest
Jak się pisze Znaki Diakrytyczne. Czym jest graficzne dodawane do liter w celu odróżnienia wymowy.

Definicja Znaki Diakrytyczne

Co to znaczy ZNAKI DIAKRYTYCZNE: [gr. diakritikos ´rozdzielający, odróżniający^ - znaki graficzne dodawane do liter w celu odróżnienia wymowy głosek, które są oznaczane poprzez te litery. W polskim alfabecie ogonek pod literą wskazuje na nosowość samogłoski, por. na przykład e, a i ę, ą, kreseczka nad literą odnoszącą się do spółgłoski znaczy miękkość, por. na przykład s, z, c, n wobec s, ź, ć, ń, kropka nad niektórymi literami znaczy spółgłoskę dziąsłową ź, dż

Definicja Zgłoskowce:
Co to jest zobacz SKRÓTOWCE ZNAKI DIAKRYTYCZNE.
Definicja Znak:
Co to jest rzeczywistości, który jest ważny nie z racji na własne cechy zewnętrzne, lecz z racji na obiekt rzeczywistości, do której się odnosi (T. Milewski, 1965). Symbol ma więc dwie strony: formę i treść, na ZNAKI DIAKRYTYCZNE.
Definicja Zespół Składniowy:
Co to jest przynajmniej dwóch składników (a więc części zdania) pod względem znaczenia i formy gramatycznej. Połączenie to może mieć charakter: a) współrzędny, na przykład pies i kot; w niedzielę lub w ZNAKI DIAKRYTYCZNE.

Czym jest Diakrytyczne Znaki znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: