INTERPUNKCYJNE ZNAKI co to jest
Jak się pisze Znaki Interpunkcyjne. Czym jest zapewnienie zapisanemu tekstowi jednoznaczności, a.

Definicja Znaki Interpunkcyjne

Co to znaczy ZNAKI INTERPUNKCYJNE: znaki przestankowe służące w piśmie. Ich funkcją jest zapewnienie zapisanemu tekstowi jednoznaczności, a więc spowodowanie, tak aby osoba czytająca rozumiała tekst tak samo jak piszący go. W polskiej interpunkcji stosuje się 10 znaków interpunkcyjnych. To są: kropka (.), przecinek (,), średnik (;), dwukropek (:), myślnik ( - ), wielokropek ( ... ), pytajnik ( ? ), wykrzyknik ( ! ), nawias ( ), cudzysłów ( " " ). Poszczególne znaki przestankowe mają typowe dla siebie funkcje. Znaki oddzielające to: kropka, średnik, przecinek. Symbol zapowiadający wyliczenie to dwukropek. Symbol przerwania, niedokończenia myśli to wielokropek, symbol opuszczenia - myślnik. Znaki wskazujące na intonację zdania to pytajnik, wykrzyknik (także kropka oznaczająca intonację zdania oznajmującego). Znaki wskazujące na ładunek emocjonalny to w pierwszej kolejności wykrzyknik, lecz i wielokropek, myślnik, pytajnik, oddające niepewność sądu, wahanie. Znaki wykorzystywane do wydzielania z tekstu jakichś całostek to - występujące wtedy parzyście - nawias, cudzysłów, dwa myślniki, dwa przecinki. Por. błędy interpunkcyjne

Definicja ZwiˇZek Zgody:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI SKŁADNIOWE znaki interpunkcyjne.
Definicja Złożenie:
Co to jest zobacz Słowo ZŁOŻONY znaki interpunkcyjne.
Definicja Zestawienie:
Co to jest zobacz Słowo ZŁOŻONY znaki interpunkcyjne.

Czym jest Interpunkcyjne Znaki znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: