ANTYCYKLON co to jest
Definicja antycyklon co to jest. Czym jest liniach spiralnych od środka na zewnątrz, zakrzywiając.

Co to jest Antycyklon

Definicja ANTYCYKLON: rodzaj cyrkulacji typowej dla wyżu, gdzie wiatr wieje po liniach spiralnych od środka na zewnątrz, zakrzywiając się na półkuli północnej wedle kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej - przeciwnie. Zakrzywienie wywołane jest siłą Coriolisa

Definicja Akrecja:
Co to jest rozrastania się- zwiększenia- kontynentu w wyniku powstawania albo dobudowywania nowych fragmentów skorupy ziemskiej. 2) planetarna. Powstawanie planet w wyniku zderzeń i zlepiania się brył antycyklon.
Definicja Ablacja:
Co to jest mechanizm zachodzący w części lodowca położonej poniżej linii wiecznego śniegu, bazuje na zmniejszaniu się masy lodowca w konsekwencji topnienia i parowania antycyklon.
Definicja Amfibol:
Co to jest skałotwórczych, krzemianówi glinokrzemianów, o strukturach zbudowanych z podwójnych łańcuchów (pasma, wstęgi), gdzie jednostka powtarzalna ma kształt pierścienia. Z racji na skład chemiczny amfibole antycyklon.

Czym jest Antycyklon znaczenie w Słownik geografia A .

  • Dodano:
  • Autor: