BAGNO co to jest
Definicja bagno co to jest. Czym jest teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez.

Co to jest Bagno

Definicja BAGNO: bezodpływowa niecka terenowa w obszarze moreny dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 r. utworzono dla jego ochrony Biebrzański Park Narodowy; obejmuje zbiorowiska: 1) szuwarów wielkoturzycowych w miejscach wyżej położonych, w pobliżu szuwarów właściwych, występujące w nadbrzeżnej i przybrzeżnej strefie zbiorników wód płynących i stojących: 2) szuwarów niskoturzycowych (turzycowisk) mokrych siedlisk na podłożu kwaśnych torfów; ostatnie etapy zarastania (lądowacenia) zbiorników wód dystroficznych (ubogich w składniki mineralne), tworzące pływające kożuchy (pło) mszysto-turzycowe (zobacz również >bielawa)

Definicja Barchan:
Co to jest ruchoma wydma w kształcie półksiężyca, o ramionach skierowanych w kierunku, z którego wieje wiatr. Barchany regularnie występują na obszarach pustyń piaszczystych bagno.
Definicja Baza Erozyjna:
Co to jest profilu doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi bagno.
Definicja Bazalt:
Co to jest barwy czarnej albo ciemnoszarej, pod względem składu mineralnego odpowiada diabazowi. Kluczowe składniki bazaltu to glinokrzemiany sodu i potasu z domieszką żelaza. Ciasto skalne przeważnie szkliste bagno.

Czym jest Bagno znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: