BAGNO co to jest
Definicja bagno co to jest. Czym jest teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez.

Co to jest Bagno

Definicja BAGNO: bezodpływowa niecka terenowa w obszarze moreny dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 r. utworzono dla jego ochrony Biebrzański Park Narodowy; obejmuje zbiorowiska: 1) szuwarów wielkoturzycowych w miejscach wyżej położonych, w pobliżu szuwarów właściwych, występujące w nadbrzeżnej i przybrzeżnej strefie zbiorników wód płynących i stojących: 2) szuwarów niskoturzycowych (turzycowisk) mokrych siedlisk na podłożu kwaśnych torfów; ostatnie etapy zarastania (lądowacenia) zbiorników wód dystroficznych (ubogich w składniki mineralne), tworzące pływające kożuchy (pło) mszysto-turzycowe (zobacz również >bielawa)

Definicja Buran:
Co to jest bardzo mocny, porywisty, mroźny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu w środkowej i południowej Syberii. Wieje regularnie w zimie w połączeniu z zamieciami śnieżnymi bagno.
Definicja Biom:
Co to jest jednostka szaty roślinnej, służąca do opisu rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów odległych i florystycznie nie spokrewnionych, zaznaczona na podstawie fizjonomii, jest to panującej bagno.
Definicja Basen Artezyjski (Niecka Artezyjska):
Co to jest nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich bagno.

Czym jest Bagno znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: