BAROMETR co to jest
Definicja barometr co to jest. Czym jest atmosferycznego. W zależności od zasady działania.

Co to jest Barometr

Definicja BAROMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania rozróżnia się barometry hydrostatyczne, obciążnikowo-tłokowe, barometry ze sprężstym elementem pomiarowym (na przykład aneroidem), które stanowią podstawę barografu, i termobarometry. Z racji na sporą dokładność najpowszechniej służące są hydrostatyczne barometry rtęciowe (zasadę ich działania opracował w 1643 E. Torricelli). Składają się z otwartego zbiornika z rtęcią i wstawionej doń pionowo, zaślepionej w górnym końcu i pozbawionej powietrza rurki szklanej długości 80-90 cm. Rtęć wypełnia rurkę do wysokości, przy której ciężar jej słupka zrównoważy ciśnienie atmosferyczne

Definicja Batolit:
Co to jest poprzez intruzję magmy, złożona ze skał głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach, od kilku do kilkuset kilometrów wszerz i wzdłuż, kilku kilometrów wzwyż. Regularnie zawiera złoża barometr.
Definicja Biegun Geograficzny:
Co to jest się powierzchni Ziemi z jej osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne barometr.
Definicja Biotyt Pospolity:
Co to jest składnik kwaśnych skał magmowych i łupków krystalicznych. Rzadszy w skałach osadowych, z racji na małą ich odporność na wietrzenie barometr.

Czym jest Barometr znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: