BASEN ARTEZYJSKI NIECKA co to jest
Definicja basen artezyjski (niecka artezyjska) co to jest. Czym jest przepuszczalnych i.

Co to jest Basen Artezyjski (Niecka Artezyjska)

Definicja BASEN ARTEZYJSKI (NIECKA ARTEZYJSKA): nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich

Definicja Bór:
Co to jest składającego się z bardzo starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory basen artezyjski (niecka artezyjska).
Definicja Blok Kontynentalny (Cokół Kontynentalny):
Co to jest część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny basen artezyjski (niecka artezyjska).
Definicja Biogeografia:
Co to jest zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa rządzące występowaniem organizmów i określa podział biogeograficzny świata. Biogeografia regionalna zajmuje basen artezyjski (niecka artezyjska).

Czym jest basen artezyjski (niecka artezyjska) znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: