OCEANICZNY BASEN co to jest
Definicja basen oceaniczny co to jest. Czym jest 6000 m, zajmujące około 78% powierzchni oceanu.

Co to jest Basen Oceaniczny

Definicja BASEN OCEANICZNY: nieckowate zagłębienie dna oceanicznego, na głębokości 2500-6000 m, zajmujące około 78% powierzchni oceanu światowego. Ograniczony stokiem cokołu kontynentalnego albo grzbietami podwodnymi. Występują w nim różnorodne formy, między innymi niecki oceaniczne, płaskowzgórza, platformy, łańcuchy górskie i pojedyncze góry. Pokryty grubą warstwą czerwonych iłów głębinowych. Basenom oceanicznym regularnie towarzyszą rowy oceaniczne i łańcuchy górskie, wyłaniające się z wody jako ciągi wysp (Basen Kanaryjski i Wyspy Kanaryjskie, Basen Zielonego Przylądka i Wyspy Zielonegp Przylądka na Oceanie Atlantyckim, Basen Komorski i archipelag Komorów na Oceanie Indyjskim, Baseny Wschodnio- i Zachodniomariański i Rów Mariański i archipelag Mariany na Oceanie Spokojnym). W basenie oceanicznym występuje wewnętrzne krążenie wód i regularnie odrębny mechanizm hydrologiczny

Definicja Batymetria:
Co to jest dział hydrometrii obejmujący pomiary głębokości jezior, mórz i oceanów z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę basen oceaniczny.
Definicja Bór:
Co to jest składającego się z bardzo starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory basen oceaniczny.
Definicja Bielica:
Co to jest klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice basen oceaniczny.

Czym jest Oceaniczny Basen znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: