BATOLIT co to jest
Definicja batolit co to jest. Czym jest głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach.

Co to jest Batolit

Definicja BATOLIT: skała powstała poprzez intruzję magmy, złożona ze skał głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach, od kilku do kilkuset kilometrów wszerz i wzdłuż, kilku kilometrów wzwyż. Regularnie zawiera złoża kruszcowe. Spąg batolitu jest nieosiągalny dla bezpośrednich obserwcji. W Polsce w Tatrach Wysokich

Definicja Batymetria:
Co to jest dział hydrometrii obejmujący pomiary głębokości jezior, mórz i oceanów z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę batolit.
Definicja Baza Erozyjna:
Co to jest profilu doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi batolit.
Definicja Busz:
Co to jest roślinności krzewiastej w obszarach podzwrotnikowych, na przykład sawanny, z sporą ilością krzewów, w szczególności kolczastych i suchoroślowych, zrzucających liście na moment suszy, czy wtórnych batolit.

Czym jest Batolit znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: