BEDUINI co to jest
Definicja beduini co to jest. Czym jest mieszkający na pustyniach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Co to jest Beduini

Definicja BEDUINI: Arabowie, koczownicze albo półkoczownicze plemiona arabskie mieszkający na pustyniach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajmujące się raczej hodowlą wielbłądów, koni i owiec. Beduini afrykańscy, to przybyli w VI-VII w. Arabowie zmieszani z ludnością autochtoniczną. Żyją w ustroju plemiennym, patriarchalnym, mają mocne poczucie więzi z mitycznymi, bohaterskimi przodkami Kahtanem i Ismailem (zachowują wiedzę o swej genealogii). Podstawę stanowią rodziny łączone w rody, a te w plemiona, z poradą starszych na czele i wybieralnym wodzem - szejkiem. Zachowują endogamię i wielożeństwo. Kobiety, których pozycję ustala Koran, mają pewną samodzielność. Tradycyjna regulacja socjalna Beduinów oparta jest na gatunku hodowanych zwierząt: najwyżej stoją hodowcy wielbłądów (Sahara, Pustynie Arabska i Syryjska), dalej kóz i owiec (bliżej terenów rolniczych Jordanii, Syrii i Iraku), bydła i koni (południowa część Półwyspu Arabskiego, Sudan). Bediuni mieszkali w oazach, które z czasem przeobraziły się w osiedla i miasta. Aktualnie ok. 1-2% Beduinów stanowią koczownicy. Muzułmanie, raczej sunnici, otaczają kultem również siły przyrody, gwiazdy, drzewa i kamienie. Posługują się językiem arabskim i różnymi dialektami. Noszą tradycyjną odzież - luźne szaty bawełniane i wełniane. Ulubioną rozrywką Beduinów są wyścigi konne i wielbłądzie, a również konkursy poetyckie

Definicja Biegun Geograficzny:
Co to jest się powierzchni Ziemi z jej osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne beduini.
Definicja Bystrze:
Co to jest odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku beduini.
Definicja Buroziemy:
Co to jest gorących obszarów pustynnych (gleby pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym suchym, przy udziale roślinności stepowej. Cechy charakterystyczne to: zasolenie, niska zawartość próchnicy i beduini.

Czym jest Beduini znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: