MAGNETYCZNY BIEGUN co to jest
Definicja biegun magnetyczny co to jest. Czym jest przecięcia największego skupienia linii sił pola.

Co to jest Biegun Magnetyczny

Definicja BIEGUN MAGNETYCZNY: poglądowe definicja służące w fizyce klasycznej, miejsce przecięcia największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią danego ciała. Odznacza się bieguny magnetyczne - północny i południowy. W konsekwencji przyjętej konwencji, określającej biegun igły magnetycznej skierowany na północ jako północny, północny biegun magnetyczny Ziemi znajduje się na południu (Antarktyda), a południowy na północy (północno-wschodnia Grenlandia). Bieguny magnetyczne Ziemi znajdują się jednak dość daleko od biegunów geograficznych Ziemi, a pośrodku epok geologicznych ich położenie ulega znacznym zmianom

Definicja Bystrze:
Co to jest odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku biegun magnetyczny.
Definicja Biogeografia:
Co to jest zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa rządzące występowaniem organizmów i określa podział biogeograficzny świata. Biogeografia regionalna zajmuje biegun magnetyczny.
Definicja Brekcja:
Co to jest Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia biegun magnetyczny.

Czym jest Magnetyczny Biegun znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: