BIOMASA co to jest
Definicja biomasa co to jest. Czym jest wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna.

Co to jest Biomasa

Definicja BIOMASA: całkowita liczba żywej materii organicznej (najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy biotopie. Biomasa pozostawiona na powierzchni gleby w formie mulczu (resztki pożniwne, zielony nawóz, chwasty) poprawia jej sprawność, a po przyoraniu i humifikacji staje się próchnicą. Może być źródłem odnawialnych nośników energii. Racjonalne spalanie biomasy nie skutkuje powiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze (tylko w ograniczonym zakresie powiększa stężenie dwutlenku siarki). Materiały i paliwa odpadowe z biomasy, tzn. odpadki drewniane, trociny, kora, słoma, siano, darń, łęty, strąki fasoli, pestki owoców, zepsute ziarno, mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i skuteczny energetycznie

Definicja Biometeorologia:
Co to jest się badaniem bezpośredniego i pośredniego wpływu klimatu i pogody na żywe organizmy, w szczególności na organizm człowieka. Ustalanie prognoz dotyczących samopoczucia ludzi, zachorowalności i biomasa.
Definicja Bora:
Co to jest Chłodny, suchy i bardzo porywisty, wiejący od strony lądu w kierunku otwartego morza. Spotykany na wybrzeżu dalmatyńskim. Wiatry o takich cechach występują również we Włoszech, na Nowej Ziemi i nad biomasa.
Definicja Bielica:
Co to jest klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice biomasa.

Czym jest Biomasa znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: