BIOMASA co to jest
Definicja biomasa co to jest. Czym jest wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna.

Co to jest Biomasa

Definicja BIOMASA: całkowita liczba żywej materii organicznej (najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy biotopie. Biomasa pozostawiona na powierzchni gleby w formie mulczu (resztki pożniwne, zielony nawóz, chwasty) poprawia jej sprawność, a po przyoraniu i humifikacji staje się próchnicą. Może być źródłem odnawialnych nośników energii. Racjonalne spalanie biomasy nie skutkuje powiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze (tylko w ograniczonym zakresie powiększa stężenie dwutlenku siarki). Materiały i paliwa odpadowe z biomasy, tzn. odpadki drewniane, trociny, kora, słoma, siano, darń, łęty, strąki fasoli, pestki owoców, zepsute ziarno, mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i skuteczny energetycznie

Definicja Buran:
Co to jest bardzo mocny, porywisty, mroźny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu w środkowej i południowej Syberii. Wieje regularnie w zimie w połączeniu z zamieciami śnieżnymi biomasa.
Definicja Biegun Geograficzny:
Co to jest się powierzchni Ziemi z jej osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne biomasa.
Definicja Bonitacja Gleby:
Co to jest pod względem ich wartości użytkowej, biorąca pod uwagę żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej uprawy, w powiązaniu agroklimatem, rzeźbą terenu i niektórymi biomasa.

Czym jest Biomasa znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: