GLEBY BONITACJA co to jest
Definicja bonitacja gleby co to jest. Czym jest biorąca pod uwagę żyzność gleby, relacje wodne w.

Co to jest Bonitacja Gleby

Definicja BONITACJA GLEBY: ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, biorąca pod uwagę żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej uprawy, w powiązaniu agroklimatem, rzeźbą terenu i niektórymi elementami stosunków gospodarczych. W zależności od przyjętej bonitacji wartość użytkową wyraża się w klasach albo w punktach. Bonitację gleb przeprowadza się w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej fundamentem ustalenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów i racjonalnego ich zastosowania na cele nierolnicze. Przy bonitację gleb uwzględnia się następujące kryteria: 1) budowę profilu glebowego (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek i miąższość poziomu próchnicznego i zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie gleby), 2) relacje wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie, 3) wysokość n.p.m. Na podstawie tych mierników zalicza się gleby do odpowiednich klas bonitacyjnych (regulacja bonitacyjna gleb). Czynnikami uzupełniającymi bonitacji gleb są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy. W polskim systemie bonitacji gleb odznacza się 8 klas gleb gruntów ornych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI) i 6 klas gleb użytków zielonych (I, II, III, IV, V, VI). Gleby orne bardzo dobre i dobre (I-IIIb) zajmują w Polsce 28,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych, gleby średniej jakości (IVa i IVb) - 39,1%, gleby słabe i bardzo słabe (V i VI) - 32,3%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%

Definicja Bagno:
Co to jest terenowa w obszarze moreny dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 bonitacja gleby.
Definicja Biomasa:
Co to jest żywej materii organicznej (najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy bonitacja gleby.
Definicja Bród:
Co to jest korycie rzeki, zazwyczaj o łagodnym nurcie, używane do przeprawiania się na drugą stronę, bez użycia mostu czy łodzi. Brody służą zarówno do przepraw pieszych jak i kołowych. Okolice brodów na bonitacja gleby.

Czym jest Gleby Bonitacja znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: