co to jest
Definicja bór co to jest. Czym jest Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny.

Co to jest Bór

Definicja BÓR: Dawna nazwa lasu składającego się z bardzo starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory podzielone są na niżowe i górskie. W obrębie niżowych najczęściej spotykany jest bór sosnowy świeży, z udziałem kwasolubnych roślin runa (acydofitów), takich jak: borówka czernica (Vaccinium myrtillus), wrzos, siódmaczek leśny, mech rokietnik. Na najsuchszych piaskach rośnie bór suchy, ze słabo wykształconą warstwą zielną runa i zwartą warstwą przyziemną, złożoną z porostów, raczej z licznych gatunków chrobotków. W zagłębieniach terenu wykształca się bory bagienny na glebach torfowych, z borówką bagienną (Vaccinium uliginosum) i bagnem zwyczajnym. W północno-wschodniej Polsce występuje bagienny bór świerkowy z domieszką sosny i brzozy, gł. brzozy omszonej (Betula pubescens), nawiązujący budową i składem gatunkowym do lasów borealnych (tajgi). W górach głównym typem boru jest bór świerkowy (tworzący regiel górny) z liczydłem górskim (Streptopus amplexicaulis) i wietlicą alpejską (Athyrium distentifolium). W reglu dolnym na ubogich glebach i w zimnych dolinach rzecznych wykształca się bór jodłowo-świerkowy z domieszką buka. Na przejściu do lasów liściastych mieszczą się b. mieszane sosnowo-dębowe. 3. W polskim nazewnictwie geograficznym ustalenie bór jest stosowane dla sporych kompleksów leśnych, złożonych raczej z drzewostanów sosnowych (na przykład Bory Tucholskie)

Definicja Biomasa:
Co to jest żywej materii organicznej (najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy bór.
Definicja Batolit:
Co to jest poprzez intruzję magmy, złożona ze skał głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach, od kilku do kilkuset kilometrów wszerz i wzdłuż, kilku kilometrów wzwyż. Regularnie zawiera złoża bór.
Definicja Bród:
Co to jest korycie rzeki, zazwyczaj o łagodnym nurcie, używane do przeprawiania się na drugą stronę, bez użycia mostu czy łodzi. Brody służą zarówno do przepraw pieszych jak i kołowych. Okolice brodów na bór.

Czym jest Bór znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: