co to jest
Definicja bór co to jest. Czym jest Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny.

Co to jest Bór

Definicja BÓR: Dawna nazwa lasu składającego się z bardzo starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory podzielone są na niżowe i górskie. W obrębie niżowych najczęściej spotykany jest bór sosnowy świeży, z udziałem kwasolubnych roślin runa (acydofitów), takich jak: borówka czernica (Vaccinium myrtillus), wrzos, siódmaczek leśny, mech rokietnik. Na najsuchszych piaskach rośnie bór suchy, ze słabo wykształconą warstwą zielną runa i zwartą warstwą przyziemną, złożoną z porostów, raczej z licznych gatunków chrobotków. W zagłębieniach terenu wykształca się bory bagienny na glebach torfowych, z borówką bagienną (Vaccinium uliginosum) i bagnem zwyczajnym. W północno-wschodniej Polsce występuje bagienny bór świerkowy z domieszką sosny i brzozy, gł. brzozy omszonej (Betula pubescens), nawiązujący budową i składem gatunkowym do lasów borealnych (tajgi). W górach głównym typem boru jest bór świerkowy (tworzący regiel górny) z liczydłem górskim (Streptopus amplexicaulis) i wietlicą alpejską (Athyrium distentifolium). W reglu dolnym na ubogich glebach i w zimnych dolinach rzecznych wykształca się bór jodłowo-świerkowy z domieszką buka. Na przejściu do lasów liściastych mieszczą się b. mieszane sosnowo-dębowe. 3. W polskim nazewnictwie geograficznym ustalenie bór jest stosowane dla sporych kompleksów leśnych, złożonych raczej z drzewostanów sosnowych (na przykład Bory Tucholskie)

Definicja Bielica:
Co to jest klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice bór.
Definicja Biosfera:
Co to jest wraz ze środowiskiem życia organizmów, obejmująca powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej (litosfera), wszystkie wody (hydrosfera) i dolne warstwy atmosfery (troposfera). Granice biosfery nie są bór.
Definicja Bystrze:
Co to jest odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku bór.

Czym jest Bór znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: