BUROZIEMY co to jest
Definicja buroziemy co to jest. Czym jest pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym.

Co to jest Buroziemy

Definicja BUROZIEMY: gleby ciepłych i gorących obszarów pustynnych (gleby pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym suchym, przy udziale roślinności stepowej. Cechy charakterystyczne to: zasolenie, niska zawartość próchnicy i wody. Niewiele urodzajne. Występują w Europie Południowo-Wschodniej, Azji, obu Amerykach

Definicja Brekcja:
Co to jest Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia buroziemy.
Definicja Bagno:
Co to jest terenowa w obszarze moreny dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 buroziemy.
Definicja Blok Kontynentalny (Cokół Kontynentalny):
Co to jest część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny buroziemy.

Czym jest Buroziemy znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: