CZARNOZIEMY co to jest
Definicja czarnoziemy co to jest. Czym jest umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo.

Co to jest Czarnoziemy

DefinicjaCZARNOZIEMY: powstają z lessów w warunkach klimatu kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej. Ich właściwością charakterystyczną jest intensywne gromadzenie się w nich próchnicy wysyconej kationami Ca i Mg. Stąd ich spora żyzność. Należą do gleb o największej wartości użytkowej. Podzielone są na czarnoziemy leśno-stepowe (żyźniejsze) i szare gleby leśne (wytworzone z uboższych lessów). W Polsce nieliczne, o charakterze reliktowym, powstałe w trakcie panowania bardziej suchego i ciepłego klimatu, raczej w Lubelskiem, Rzeszowskiem i Krakowskiem. Współcześnie podlegają mechanizmom brunatnienia (brunatne gleby) i ługowania. Do klasy gleb czarnoziemnych zaliczane są także czarnoziemy leśno-łąkowe (czarne ziemie), których system stworzenia nie jest do końca poznany. Wystepują na wszystkich kontynentach. Największe obszary w Azji, południowo-wschodniej Europie i obu Amerykach

Czym jest Czarnoziemy znaczenie w Słownik geografia C .