DAJKA co to jest
Definicja dajka co to jest. Czym jest szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez.

Co to jest Dajka

Definicja DAJKA: struktura lawowa powstała w wyniku intruzji magmy w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów wulkanicznych grubości od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów, wyjątkowo do kilku kilometrów. Największą dajką świata jest Great Dyke w Zimbabwe (500 km długości, 5-7 km szerokości)

Definicja Dochód Narodowy:
Co to jest rocznej działalności gospodarki, obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po dajka.
Definicja Delta Rzeki:
Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate dajka.
Definicja Deglomeracja:
Co to jest powszechna w urbanistyce w państwach rozwiniętych działalność zmierzająca do ograniczenia nadmiernego wzrostu ogromnych miast albo ich rozproszenia i relokacji ludności miejskiej dajka.

Czym jest Dajka znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: