DAJKA co to jest
Definicja dajka co to jest. Czym jest szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez.

Co to jest Dajka

Definicja DAJKA: struktura lawowa powstała w wyniku intruzji magmy w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów wulkanicznych grubości od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów, wyjątkowo do kilku kilometrów. Największą dajką świata jest Great Dyke w Zimbabwe (500 km długości, 5-7 km szerokości)

Definicja deluwium:
Co to jest utworzony z bardzo drobnych (zazwyczaj pylastych) cząstek mineralnych glin, lessów i pokryw zwietrzelinowych, które zostały wypłukane, a następnie zmyte ze stoków (zboczy) poprzez wody opadowe i DAJKA.
Definicja dolina wklęsła:
Co to jest wydłużonym zarysie poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe DAJKA.
Definicja delta rzeki:
Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate DAJKA.

Czym jest Dajka znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: