Krzyżówka DEFLACJA co to jest
Definicja deflacja co to jest. Czym jest modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest DEFLACJA

Definicja DEFLACJA: jeden z podstawowych mechanizmów morfogenetycznych modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu poprzez wiatr drobnych cząsteczek (pyły, piaski, żwiry) i przenoszeniu ich na wielkie nieraz odległości. Wywiewanie jest typowe dla obszarów, gdzie na powierzchni Ziemi występują skały luźne, nie utrwalone poprzez roślinność, w szczególności w klimatach suchych i półsuchych, a również zimnych (na przykład wysoko w górach). Wywiewanie występuje na pustyniach, na piaszczystych wybrzeżach mórz, stożkach sandrowych, piaszczystych terasach. W czasie mocnych wiatrów, a również trąb powietrznych wywiewanie przybiera niekiedy wielkie rozmiary - tysiące albo nawet mln ton materiału są przenoszone na odległości rzędu kilku tys. km. Zdarzenie takie nazywane jest burzą albo zamiecią piaskową (pyłową). Do uruchomienia wywiewania przyczynia się także niekiedy gospodarka człowieka, ((na przykład odsłonięcie gleby poprzez zaoranie obszarów stepowych

Co znaczy Dajka:
Porównanie powstała w wyniku intruzji magmy w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów deflacja co znaczy.
Krzyżówka Deluwium:
Dlaczego zwięzły osad utworzony z bardzo drobnych (zazwyczaj pylastych) cząstek mineralnych glin, lessów i pokryw zwietrzelinowych, które zostały wypłukane, a następnie zmyte ze stoków (zboczy) poprzez wody deflacja krzyżówka.
Co to jest Dyslokacja Tektoniczna:
Jak lepiej warstw skalnych prowadzące do wygięcia poszczególnych warstw (fleksura) i stworzenia fałdów (dyslokacja ciągła) bądź zerwania ciągłości warstw skalnych (uskok) i stworzenia załomów (dyslokacja deflacja co to jest.
Słownik Dolina Wklęsła:
Kiedy o wydłużonym zarysie poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe deflacja słownik.

Czym jest Deflacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: