DEFLACJA co to jest
Definicja deflacja co to jest. Czym jest modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu.

Co to jest Deflacja

Definicja DEFLACJA: jeden z podstawowych mechanizmów morfogenetycznych modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu poprzez wiatr drobnych cząsteczek (pyły, piaski, żwiry) i przenoszeniu ich na wielkie nieraz odległości. Wywiewanie jest typowe dla obszarów, gdzie na powierzchni Ziemi występują skały luźne, nie utrwalone poprzez roślinność, w szczególności w klimatach suchych i półsuchych, a również zimnych (na przykład wysoko w górach). Wywiewanie występuje na pustyniach, na piaszczystych wybrzeżach mórz, stożkach sandrowych, piaszczystych terasach. W czasie mocnych wiatrów, a również trąb powietrznych wywiewanie przybiera niekiedy wielkie rozmiary - tysiące albo nawet mln ton materiału są przenoszone na odległości rzędu kilku tys. km. Zdarzenie takie nazywane jest burzą albo zamiecią piaskową (pyłową). Do uruchomienia wywiewania przyczynia się także niekiedy gospodarka człowieka, ((na przykład odsłonięcie gleby poprzez zaoranie obszarów stepowych

Definicja denudacja:
Co to jest ogół mechanizmów niszczących powierzchnię Ziemi przez usunięcie materiału skalnego albo gleby, obejmujący wietrzenie i erozję DEFLACJA.
Definicja deszczomierz:
Co to jest przyrząd do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Najpowszechniej stosowane deszczomierze są naczyniami o ostrych krawędziach, znanej powierzchni górnego otworu, umieszczanymi na wysokości 1 m nad DEFLACJA.
Definicja deklinacja magnetyczna:
Co to jest magnetyczne, kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja magnetyczna DEFLACJA.

Czym jest Deflacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: