DEGLACJACJA co to jest
Definicja deglacjacja co to jest. Czym jest zmniejszaniu się powierzchni lodowca. Deglacjacja.

Co to jest Deglacjacja

Definicja DEGLACJACJA: mechanizm opierający na stopniowym zanikaniu albo zmniejszaniu się powierzchni lodowca. Deglacjacja zachodzi najczęściej w konsekwencji ocieplania się albo zmniejszania wilgotności klimatu, w rezultacie wzrost masy lodowej z gromadzącego się śniegu "nie nadąża" za topnieniem lodowca. Odznacza się:1) deglacjację frontalną, polegającą na powolnym cofaniu się czoła lodowca, ten rodzaj deglacjacji jest typowy dla większości lodowców górskich,2) deglacjację arealną, polegającą na topieniu się lodowca równomiernie od góry, w rezultacie czego w strefie brzeżnej lodowca powstają, przykryte warstwą moreny, płaty zamierającego i martwego lodu. Deglacjacja arealna zachodziła w czasie wycofywania się z obszaru Polski następnych lądolodów w momencie plejstocenu.Z procesem deglacjacji wiąże się powstawanie różnorodnych osadów polodowcowych (glin zwałowych, piasków rzeczno-lodowcowych), które tworzą charakterystyczną rzeźbę glacjalną (między innymi ozy, sandry w deglacjacja frontalnej i kemy w deglacjacji arealnej)

Definicja Dystrykt:
Co to jest niewielka jednostka administracyjna państwa albo miasta; okręg deglacjacja.
Definicja Delta Rzeki:
Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate deglacjacja.
Definicja Demografia:
Co to jest prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę deglacjacja.

Czym jest Deglacjacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: