DEGLOMERACJA co to jest
Definicja deglomeracja co to jest. Czym jest działalność zmierzająca do ograniczenia nadmiernego.

Co to jest DEGLOMERACJA

Definicja DEGLOMERACJA: powszechna w urbanistyce w państwach rozwiniętych działalność zmierzająca do ograniczenia nadmiernego wzrostu ogromnych miast albo ich rozproszenia i relokacji ludności miejskiej

Definicja Deklinacja Magnetyczna:
Co to jest magnetyczne, kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja magnetyczna deglomeracja co to jest.
Definicja Dżungla:
Co to jest trudno dostępne, bagienne i pełne drapieżnych zwierząt tropikalne lasy delty Gangesu i Brahmaputry w Indiach; nazwa czasem rozszerzana na ogół trudno dostępnych lasów strefy tropikalnej deglomeracja definicja.
Definicja Dioryt:
Co to jest skała głębinowa, o barwie szarej albo ciemnoszarej, składająca się raczej z plagioklazów i amfiboli i niewielkich ilości biotytu, kwarcu, piroksenu i innych. Używany jest jako materiał budowlany deglomeracja co znaczy.
Definicja Dominium:
Co to jest określający stan prawny niektórych kolonii brytyjskich, wprowadzony w XIX w. Mogły one tworzyć swoje rządy i parlamenty, bez możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. Osobę króla angielskiego deglomeracja słownik.

Czym jest Deglomeracja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: